Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht geeft antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor geleden schade, bij een verkeersongeval of bedrijfsongeval, bij beroepsziektes en medische missers, bij brand- en waterschade of bij sportletsel.

Vaak vormt de vraag wie aansprakelijk is voor veroorzaakte en geleden schade  de inzet van discussies tussen verzekeraar en verzekerde. Onze advocaten staan verzekerden bij in hun conflict met de verzekeraar.

Contractuele aansprakelijkheid

 • Niet-nakoming van een overeenkomst (wanprestatie)
 • Fouten van leveranciers: productaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid van notarissen, accountants, assurantietussenpersonen, financieel adviseurs en andere dienstverleners.

Wettelijke aansprakelijkheid

 • Onrechtmatige daad
 • Zaakschade, cascoschade, brandschade, leidingschade
 • Letselschade

Wij staan de slachtoffers van letselschade en andere schadelijdende partijen bij:

In het buitengerechtelijke traject

De begeleiding van het hersteltraject. Wij hebben contacten met medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, herstelcoaching, re-integratiebureaus, ergotherapeuten, UWV, het WMO-loket, enz.

 • De soms taaie en moeizame onderhandelingen met de verzekeraar(s)
 • Medische, verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertises
 • Bouwkundige en technische expertises
 • Directieklachten

In de gerechtelijke procedures

 • Deelgeschillen
 • Kort geding
 • Bodemprocedure
 • Procedures bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Aansprakelijkheids-, verzekeringsrecht en letselschade (AVS)


BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA