Zorg is in Nederland echt ondernemen geworden. Naast visie, creativiteit en passie voor ‘warme zorg voor mensen’ moet de zorgbestuurder ook juridische risico’s wegen, voortdurend rechtsposities inschatten en afspraken waterdicht vastleggen. Met allerlei vaak professionele marktpartijen.

Wat doen wij

Bij veel van die taken worden de zorgadvocaten van BVD betrokken. We zetten onze ervaring graag in om conflicten te voorkomen of op te lossen. Met kennis van het krachtenveld waarin de zorg staat. We bedienen zorginstellingen van klein tot groot en in het hele land.

Aandachtsgebieden

We houden ons bezig met:

  • aanbestedingen en zorgcontracten

  • fusies en andere vormen van samenwerking

  • arbeidsrecht en reorganisaties

  • aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders

  • governance

  • geschillen RvT/RvB

  • medezeggenschap via ondernemingsraad en cliëntenraad

  • huisvesting, projectontwikkeling en huur van vastgoed

  • privacy en veiligheid

  • zorgverzekeraars en zorgkantoren (zoals materiële controle)

Werkwijze

Doordat we onze zorginstellingen kennen, zijn de lijnen met de diverse lagen de organisatie kort. Veel arbeidsrechtelijke thema’s worden in het rechtsreeks overleg met de afdeling HR afgewikkeld. Voor hen zijn wij vraagbaak en sparringpartner. Vanwege de relatie kan kosteloos gebeld worden voor korte praktische adviezen en oriëntatie op de haalbaarheid van een casus.

Zaken als huisvesting, privacy en beëindiging van zorgovereenkomsten worden doorgaans met de betreffende functionarissen in het management besproken. De bestuurder en de toezichthouders adviseren we over aanbesteding, samenwerking, governance, medezeggenschap. Zo voorzien we alle onderdelen van de zorgorganisatie van bruikbare en betrouwbare juridische kennis en kunde.

Tarieven

Met de zorgorganisaties die klant bij ons zijn worden tariefafspraken gemaakt. Hoe regelmatiger we worden ingeschakeld hoe lager het tarief kan zijn. Er kan op uurtarief of op basis van een vooraf afgesproken inschatting gewerkt worden. Zorgorganisaties die lid zijn van de zorgkoepel IVVU ontvangen 10% korting op onze tarieven.

Proefperiode

Uiteraard komen we graag langs om kennis te maken en onze dienstverlening verder toe te lichten. Het is mogelijk af te spreken dat we een periode van een maand ‘aan boord komen’ om wederzijds te ervaren hoe de samenwerking zou kunnen verlopen. Voor deze proefperiode hanteren we aangepaste tarieven. Na die periode bepalen we met elkaar of en hoe we de dienstverlening voortzetten.

Advocaten

Zoek een specifieke advocaat

Laatste updates

Vrijblijvend doorpraten over uw vraagstuk

Solide advies of specialistische begeleiding? Ons team wordt bij uiteenlopende onderwerpen betrokken.

BVD advocaten bij u in de buurt

Met 4 vestigingen hebben we een landelijk bereik, een regionale antenne en een lokale connectie.