Door middel van executoriaal beslag kan de uitspraak van de rechter worden uitgevoerd. Het is belangrijk om die mogelijkheden voor het starten van een procedure te onderzoeken. Soms kan zelfs al conservatoir beslag worden gelegd voordat een procedure wordt ingesteld.

Op die manier kan het verhaal voor de vordering worden veiliggesteld. Daarnaast versterkt beslaglegging de onderhandelingspositie enorm.

Plan van aanpak

Het is van groot belang om samen met uw advocaat vooraf een plan van aanpak te maken. Niet alleen voor de kansen om een procedure te winnen, maar ook over de mogelijkheden om het gewezen vonnis te executeren.

Naast het leggen van beslag, kan daarbij ook gebruik worden gemaakt van dwangmiddelen (zoals een dwangsom). Indien de tegenpartij wordt veroordeeld om zaken in eigendom over te dragen, is soms reële executie mogelijk. Via reële executie kan een deurwaarder de over te dragen zaken (zo nodig met behulp van de politie) ophalen en aan de rechthebbende afgeven. Ook is het mogelijk dat aandelen op naam, via reële executie eigendom worden van de eisende partij. In andere zaken kan soms worden bepaald dat de uitspraak van een rechter in de plaats treedt van een handtekening of van een notariële akte.

Bewijsbeslag

Via bewijsbeslag kunnen (digitale) bescheiden die de tegenpartij in bezit heeft, worden veiliggesteld en worden geparkeerd bij een gerechtelijk bewaarder. De eiser heeft niet direct toegang tot die bewijsstukken. Daarvoor moet via een aparte procedure toestemming van de rechter worden gevraagd. In de praktijk blijkt dit een enorm effectief onderdeel te zijn in de gereedschapskist van de beslagadvocaat.

Aandelenexecutie

Als beslag is gelegd op aandelen op naam, mogen deze niet direct executoriaal worden verkocht. In een aparte procedure moet aan de rechter toestemming worden gevraagd. Ook bepaalt de rechtbank op welke wijze en binnen welke termijn de aandelen executoriaal verkocht mogen worden. Ons kantoor beschikt over bijzondere expertise op dat gebied.

Veelgestelde vragen

Wat is nodig om beslag te leggen?

Welk beslag heeft het meeste effect?

Wie betaalt de kosten van de beslaglegging?

Welke problemen kunnen zich voordoen bij beslaglegging?

Is er dan een alternatief?

Advocaten

Zoek een specifieke advocaat

Expertises binnen deze sector

Laatste updates

Vrijblijvend doorpraten

Solide advies of specialistische begeleiding? Ons team wordt bij uiteenlopende onderwerpen betrokken.

BVD advocaten bij u in de buurt

Met 4 vestigingen hebben we een landelijk bereik, een regionale antenne en een lokale connectie.