Wie staan we bij?

We staan ondernemingen bij in handelsgeschillen, bijvoorbeeld over de levering van zaken. Nadat de rechtspositie van de onderneming is beoordeeld adviseren we een te volgen strategie. Vervolgens wordt bijvoorbeeld verweer gevoerd tegen verwijten van de wederpartij, verlenen we bijstand bij een gerechtelijke incassoprocedure of wordt een schikkingsvoorstel gedaan. We onderhouden voor u het contact met de wederpartij en houden u hiervan op de hoogte. Tijdig verrichten we de noodzakelijke acties, zoals het stuiten van verjaring of het leggen van beslag, om te voorkomen dat uw belangen worden geschaad.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

We hebben onder meer veel ervaring met:

  • Opstellen van algemene voorwaarden;

  • Incasseren van schulden;

  • Verweer tegen het verwijt van tekortkoming;

  • Verweer tegen aansprakelijkheid;

  • Ingebrekestelling;

  • Opschorting.