Het vastgoedrecht is een breed rechtsgebied en gaat over alles waarmee u te maken krijgt op het gebied van onroerende zaken.

Wie staan we bij?

Onze vastgoedspecialisten werken voor aannemersbedrijven, projectontwikkelaars, constructeurs, installateurs, beleggers, bouwers, MKBers, investeerders, woningcorporaties, architecten, particulieren; kortom voor alle partijen die professioneel bij bouwen in ruime zin betrokken zijn.

Waarvoor kunt u bij ons (o.a.) terecht?

We helpen u graag bij adviesvragen of geschillen over:

 • Aanneming van werk, oplevering, meer- en minderwerk en gebreken;

 • Aanbestedingsrecht, gebiedsontwikkeling, PPS;

 • Staatssteun en mededingingsrecht;

 • Aan- en verkoop onroerend goed en non - conformiteit;

 • Projectontwikkeling en samenwerkingsovereenkomsten;

 • Kabels en leidingen en instortingsschade;

 • Bestuursrecht, ruimtelijke ordening, milieu en nadeelcompensatie;

 • Fiscaal recht;

 • Huurrecht;

 • UAV 2012, UAV-GC 2005, RVOI, DNR 2011 en uw eigen algemene voorwaarden;

 • Burenrechtelijke geschillen over erfgrenzen, bomen, hinder, etc.;

 • Het aanvragen van bouwvergunningen en het beoordelen of wijzigen van bestemmingsplannen;

 • Vraagstukken omtrent grondbeleid en vragen die verband houden met omgevingsrecht;

 • De (mogelijke) gevolgen van planschade, en het recht op vergoeding van planschade.

Hebt u een vraag of een geschil over een van de bovengenoemde onderwerpen? Onze vastgoed- en bouwrechtspecialisten staan u graag bij. Neem gerust vrijblijvend contact op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Expertises binnen deze rechtsgebieden