Het bestuursrecht is een verzameling van alle regels over de verhouding tussen de overheid en burgers of de overheid en bedrijven.

Wie staan we bij?

We staan ondernemers en burgers bij in hun geschil met de overheid.

Waarvoor kunt u bij ons (o.a.) terecht?

Bent u het niet eens met een besluit of juist de weigering om een besluit te nemen? Wenst u een zienswijze in te dienen, in bezwaar of beroep te gaan of wilt u een voorlopige voorziening vragen om de uitvoering van een besluit te laten schorsen? Wij helpen u!

We adviseren bijvoorbeeld over:

  • Toezicht en handhaving, denk aan oplegging van een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete;

  • Horeca- en evenementenvergunningen;

  • Openbaarheid van bestuur (WOB-verzoeken);

  • Omgevingsrecht, denk aan omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, planschade en nadeelcompensatie.

Hebt u een vraag of een geschil over een van de bovengenoemde onderwerpen? Onze bestuurs- en omgevingsrechtspecialisten staan u graag bij. Als het moet, gaan we een juridische procedure hierover niet uit de weg. Procederen tegen de overheid kost tijd en geld, maar als het moet, moet het. Neem gerust vrijblijvend contact op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Expertises binnen deze rechtsgebieden