Binnen de marksector ondernemers treft u advocaten die van ondernemen houden. Die Hollandse nuchterheid en actie combineren met deskundige inschatting en advies. Procederen als dat kan helpen, maar vaker als regelmatig klankbord.

We beoordelen de positie van aandeelhouders en bestuurders en de daarmee samenhangende bestuurdersaansprakelijkheid. We redigeren en beoordelen aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten tot overname van aandelen en activa- en passivatransacties, samenwerkingsovereenkomsten (vennootschappen onder firma, maatschappen, joint ventures, franchise) en ondersteunen de daaraan voorafgaande onderhandelingen. Brede ervaring heeft het team in het beslag- en executierecht. Voor grote partijen incasseren we al vele jaren erg succesvol - verpande - vorderingen.

Onderstaand treft een korte opsomming van veelvoorkomende werkzaamheden.

  • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;

  • Opstellen van agentuur en distributieovereenkomsten;

  • Opstellen van algemene voorwaarden en commerciële contracten;

  • Risicobeheersing op het gebied van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid;

  • Opzetten en wijzigen van juridische bedrijfsstructuren en rechtsvormen;

  • Beslag en executie;

  • Begeleiding bij fusies en bedrijfsovernames;

  • Ondernemingsgeschillen;

  • Opzetten en beëindigen van samenwerkingsverbanden en joint ventures;

  • Keuze en overgang van rechtsvorm.

Placeholder

Herstructurering

Onze advocaten adviseren en begeleiden de ondernemer in nood en daar waar nodig leiden zij de herstructurering. Er wordt gewerkt aan scenario's waarin, na begeleiding in een faillissement, een zogenaamde doorstart van activiteiten wordt bewerkstelligd. Veelal wordt dan multidisciplinair samengewerkt (bijvoorbeeld met accountants en fiscalisten).

Placeholder

Mededingingsrecht

Steeds meer ondernemers komen in aanraking met het mededingingsrecht en de autoriteiten die betrokken zijn bij de handhaving daarvan, zoals de NMa. Vaak wordt onbewust in strijd met het mededingingsrecht gehandeld, waardoor belangrijke afspraken met leveranciers, afnemers of distributeurs niet geldig blijken en het risico ontstaat dat een hoge boete wordt opgelegd.

Advocaten

Zoek een specifieke advocaat

Laatste updates

Vrijblijvend doorpraten

Solide advies of specialistische begeleiding? Ons team wordt bij uiteenlopende onderwerpen betrokken.

BVD advocaten bij u in de buurt

Met 4 vestigingen hebben we een landelijk bereik, een regionale antenne en een lokale connectie.