Jan Dirk van Vlastuin

 • Advocaat-partner

Jan Dirk werkt sinds 1997 als advocaat voor ondernemers. Daarnaast begeleidt hij regelmatig de executoriale verkoop van aandelen. Ook staat hij vaak deurwaarders bij tijdens een tuchtrechtelijke procedure. Jan Dirk geeft ook regelmatig les over deze onderwerpen.

 • Beëdigingsdatum

  22 oktober 1997

 • Talen

  Nederlands

 • Opleiding en specialisatie

  Open Universiteit - Heerlen
  Rechtsgeleerdheid

  Nederlandse Orde van Advocaten
  Beroepsopleiding Advocaten

  Grotius Academie
  Specialisatieopleiding Insolventierecht
  Specialisatieopleiding Personen- en familierecht

  Erasmus Universiteit - Rotterdam
  Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten

 • Lidmaatschappen

  Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten (Disciplina)

 • Nevenfuncties

  Vakdocent beslag- en executierecht

 • Registratie Nederlandse orde van advocaten

  mr. J.D. (Jan Dirk) van Vlastuin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
  » Burgerlijk procesrecht (Beslag- en executierecht)
  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Jan Dirk van Vlastuin