Debora Metry

1

De veiligheid van kinderen is kostbaar. Hierom zijn veel scholen ook alert op signalen van mishandeling. Zorgvuldigheid bij het doen van een melding bij Veilig Thuis is cruciaal.

Een school mag advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis als er zorgen zijn over mogelijke mishandeling van een leerling. Of er al dan niet sprake is van kindermishandeling, is aan Veilig Thuis om te onderzoeken. Een melding mag dus gebaseerd zijn op vermoedens. Het is wel van belang dat een zorgmelding aan Veilig Thuis goed onderbouwd is. De gevolgde procedure moet zorgvuldig zijn geweest.

De landelijke klachtencommissie onderwijs heeft bijvoorbeeld geoordeeld over een situatie waarbij een leerling op het schoolplein aan medeleerlingen vertelt dat hij is geslagen door zijn vader.

De school vraagt advies aan Veilig Thuis en de gezinsvoogd, zij adviseren beide melding te doen bij Veilig Thuis. Daarna voert de school een gesprek met de vader. Drie kwartier na dat gesprek doet de school een melding bij Veilig Thuis. De directrice stuurt bovendien een e-mail naar de ouders van de betrokken leerlingen dat ‘hun kinderen verdrietig of geschrokken kunnen zijn vanwege een voorval op het schoolplein en daar mogelijk thuis iets over kunnen vertellen of vragen over zouden kunnen hebben’’.

De commissie oordeelde dat procedurele zorgvuldigheid van groot belang is voordat een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan. In het gesprek met de vader wist de school dat het ging over een voorval dat een half jaar eerder op het kinderfeestje van het kind was gebeurd. In het gesprek is besproken dat de gezinsvoogd veiligheidsafspraken zou maken met de vader. Nu er verder geen zorgen waren over het kind (over zijn verzorging, gedrag, vriendschappen, noch zijn schoolprestaties) was het op zijn plaats geweest dat de school dit incident van een half jaar eerst rustig uit zou zoeken.

In dit geval heeft de school er voor gekozen om de regie over de melding over te laten aan Veilig Thuis en de gezinsvoogd, daarbij voorbijgaand aan haar eigen verantwoordelijkheid om een eigen afweging te maken. De school heeft het afwegingskader van de meldcode onvoldoende onderbouwd.

Als de procedure wel zorgvuldig wordt gevolgd, mag wel melding worden gedaan bij Veilig Thuis volgt uit de andere uitspraak van de landelijke klachtencommissie onderwijs en een andere recente uitspraak hierover. Ook als het signaal dat een kind geeft over een onveilige situatie uiteindelijk ongegrond blijkt te zijn.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises