Het omgevingsrecht beslaat de hele fysieke leefomgeving. Zowel lokaal als provinciaal en landelijk zijn er regels waar u rekening mee dient te houden. Ook waterschappen en andere bestuursorganen kunnen regels opstellen.

Onze advocaten kunnen u adviseren over bovengenoemde onderwerpen. Als het moet, gaan we een juridische procedure hierover niet uit de weg. Procederen tegen de overheid kost tijd en geld, maar als het moet, moet het.