Voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden uit alle sectoren en door Nederland, levert het onderwijsteam van BVD advocaten gewilde adviseurs. Onze werkwijze kenmerkt zich door meedenken en aanpakken. Ook aan leraren en ouders leveren de onderwijsadvocaten bijstand op een betrokken manier.

Dynamisch

Het onderwijsrecht kenmerkt zich door een heel eigen dynamiek. Het arbeidsrecht vraagt specialistische expertise over bijvoorbeeld schooltaken, de CAO’s en de beroepscommissies, eigenrisicodragerschap en identiteitsbeleid. De zorgplichten in passend onderwijs worden voortdurend bijgesteld en verfijnd in de jurisprudentie.

De mogelijkheden voor bekostiging van huisvesting zijn volop in ontwikkeling in het funderend onderwijs. Ook de bestuursinrichting vraagt specifieke aandacht, aan de hand van de Codes voor Goed Bestuur.

sector-onderwijs-widget-burgerschap.jpg

Burgerschap en basiswaarden

Specifieke kennis en wetenschappelijke oriëntatie is er bij BVD over de burgerschapsopdracht en het burgerschapsonderwijs, de basiswaarden en de rechtsstaat. Wat zegt de wet hierover en hoe past de Onderwijsinspectie dit toe?

sector-onderwijs-widget-huisvesting.jpg

Huisvesting en samenwerking

Nieuwbouw- of samenwerkingstrajecten vereisen de nodige constructies en contracten. Ook hiervoor is er bij BVD de expertise aanwezig, ook als het over huurrecht, aanbestedingsrecht of bouwrecht gaat. Maar juist ook de gemeentelijke bekostiging is een wereld op zichzelf.

Advocaten

Zoek een specifieke advocaat

Expertises binnen deze sector

Laatste updates

Vrijblijvend doorpraten

Solide advies of specialistische begeleiding? Ons team wordt bij uiteenlopende onderwerpen betrokken.

BVD advocaten bij u in de buurt

Met 4 vestigingen hebben we een landelijk bereik, een regionale antenne en een lokale connectie.