Bas heeft zich voornamelijk toegelegd op het vermogensrecht. In het bijzonder heeft zijn aandacht het recht met betrekking tot onroerend goed. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over koop en overdracht, aanneming van werk en gemeenschappelijk eigendom en het beheer daarvan, zoals in het geval van appartementsrechten.

 • Beëdigingsdatum

  29 juli 2022

 • Talen

  Nederlands, Engels

 • Opleiding en specialisatie

  Universiteit Utrecht
  Bachelor: Rechtsgeleerdheid
  Master: Privaatrecht, specialisatie commercieel vermogensrecht

  Nederlandse Orde van Advocaten
  Beroepsopleiding Advocaten

 • Lidmaatschappen

  n.v.t.

 • Nevenfuncties

  n.v.t.

 • Registratie Nederlandse orde van advocaten

  mr. B. (Bas) van Zanten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
  » Niet bekend
  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Bas van Zanten