Een onderneming kan in zwaar weer komen te verkeren. Dat kan uw onderneming zijn of misschien juist een onderneming waarmee u zakendoet. In het laatste geval is de kans groot dat u achterblijft met een onverhaalbare vordering.

Wie staan we bij?

We staan uw onderneming bij als faillissement dreigt óf als het faillissement van uw wederpartij dreigt. In het licht van een dreigend faillissement is snel een verkeerde stap gezet. Wij kunnen u helpen die stap niet te zetten en kunnen u adviseren wat wel en niet mag en verstandig is om te doen.

Waarvoor kunt u bij ons (o.a.) terecht?

Als het gaat om uw eigen onderneming helpen we u bij zaken als:

 • bestuurdersaansprakelijkheid;

 • paulianeus handelen;

 • het sluiten van een crediteurenakkoord;

 • herstructureringen;

 • het aanvragen van faillissement of surseance;

 • doorstart na faillissement;turboliquidatie.

Als het gaat om uw wederpartij helpen we u bij zaken als:

 • het persoonlijk aansprakelijk stellen van een bestuurder of commissaris;

 • een aangeboden crediteurenakkoord;

 • een faillissementsaanvraag of het leggen van beslag;

 • het afdwingen van een betalingsregeling of de verkrijging van zekerheden;

 • het sluiten van contracten die meer faillissementsbestendig zijn.

Dreigt insolventie dan is het van belang dat u niet te lang wacht met het vragen van advies. Spar gerust met een van onze specialisten, wij helpen u graag!