Uw doel is het incasseren van uw vordering. BVD advocaten is daarvoor hét kantoor. Door onze jarenlange ervaring kennen wij alle mogelijkheden van het beslag- en executierecht!

Juist voor situaties waarin uw schuldenaar zijn vermogen heeft verstopt, heeft u niet zoveel aan standaard routes zoals een zoveelste aanmaning of beslag op een bankrekening. In dergelijke situaties kijken wij naar wat u echt iets oplevert. Beslag op bitcoins, de executie van een stamrecht, het in beslag nemen van een domeinnaam of de executie van een niet-opeisbare vordering. Dit zijn zo maar mogelijkheden van het beslag- en executierecht die wij graag voor u op ons nemen. Alles met als doel om uw vordering te incasseren.

Wie staan we bij?

BVD advocaten werkt voor twee afgebakende doelgroepen:

  • Vorderingen van ondernemers op andere ondernemers (business tot business);

  • Vorderingen op schuldenaren die hun vermogen via feitelijke of juridische constructies hebben verstopt.

Waarvoor kunt u bij ons (o.a.) terecht?

Wij gaan steeds voor u na of er mogelijkheden zijn om de incasso sneller te laten verlopen. De druk op de schuldenaar kan vaak worden verhoogd door gebruik te maken van:

  • Het leggen van conservatoir beslag op bezittingen van de schuldenaar of op vorderingen die de schuldenaar heeft op zijn eigen klanten of opdrachtgevers;

  • Het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar.

Zowel voor het leggen van een conservatoir beslag als voor een faillissementsaanvraag heeft u altijd een advocaat nodig. Het is verstandig dat u zo vroeg mogelijk in het incassotraject contact opneemt met één van onze gespecialiseerde advocaten. Want waarom zou u onnodig lang wachten op betaling door uw schuldenaar?

Expertises binnen deze rechtsgebieden