Uw onderneming heeft iedere dag te maken met ondernemingsrecht. Of het nu gaat om aangaan of beëindigen van overeenkomsten, het maken van afspraken tussen aandeelhouders, het benoemen of ontslaan van een bestuurder, dividenduitkeringen, bij al deze zaken komt u in aanraking met regels die vallen onder het ondernemingsrecht.

Wie staan we bij?

Onze ondernemingsrechtspecialisten staan ondernemers bij in een scala aan onderwerpen. Ook bieden we concreet hulp aan bestuurders en aandeelhouders in geschillen en vragen over aandeelhoudersovereenkomsten.

Waarvoor kunt u bij ons (o.a.) terecht?

We helpen u graag bij:

  • het oprichten van uw onderneming;

  • bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen;

  • geschillen met andere ondernemers en/of opdrachtgevers- en nemers;

  • het opstellen van algemene voorwaarden;

  • beslag- en executie: het incasseren van vorderingen;

  • het opstellen van commerciële contracten;

  • fusies, overnames en herstructureringen.

Expertises binnen deze rechtsgebieden