Jan Eerbeek

 • Advocaat-partner

Sinds 2008 voert Jan Eerbeek een op de ondernemer gerichte advies- en procespraktijk in het arbeids- en huurrecht. Zijn aanpak is praktisch en doortastend.

Zijn advocatenpraktijk ziet enerzijds op de verhuur van woonruimte, bedrijfs-en winkelruimte. Concreet verleent Jan juridisch advies bij het aangaan van huurovereenkomsten (bijvoorbeeld over ROZ-voorwaarden), bij huurprijswijzigingen, gebreken, huurbeëindiging, renovatie, indeplaatsstelling, enzovoort.

Daarnaast is Jan gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Jan staat zijn cliënten bij zoals ten aanzien van (collectieve) arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, functioneren, ontslag, etc.

 • Beëdigingsdatum

  15 februari 2008

 • Talen

  Nederlands, Engels

 • Opleiding en specialisatie

  Universiteit Utrecht
  Bachelor: Rechtsgeleerdheid
  Master: Privaatrecht
  Master: Staats- en bestuursrecht

  Nederlandse Orde van Advocaten
  Beroepsopleiding Advocaten

  Erasmus Universiteit - Rotterdam
  Postacademische Leerweg Arbeidsrecht (PALA)

 • Lidmaatschappen

  Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

 • Nevenfuncties

  Toezichthouder bij PO-scholen

 • Registratie Nederlandse orde van advocaten

  mr. J. (Jan) Eerbeek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
  » Arbeidsrecht
  » Huurrecht
  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Laatste updates van Jan Eerbeek