Jan Dirk van Vlastuin

Gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan wettelijk tuchtrecht. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders heeft tot taak om te beoordelen of gerechtsdeurwaarders zich als goed gerechtsdeurwaarder gedragen.

Met de in deze blog behandelde uitspraak wordt benadrukt dat iedere gerechtsdeurwaarder het onlangs verschenen Compendium Erfprocesrecht dient aan te schaffen. Dat compendium bevat ook een hoofdstuk over beslaglegging met betrekking tot een nalatenschap.

Gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan wettelijk tuchtrecht. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders heeft tot taak om te beoordelen of gerechtsdeurwaarders zich als goed gerechtsdeurwaarder gedragen. Op 26 november 2021 oordeelde deze Kamer dat iedere gerechtsdeurwaarder de wet behoort te kennen en daarom ook verstand moet hebben van het erfrecht.

Door Jan Dirk van Vlastuin en André Bussink

De casus

X had een vordering op Y, welke vordering was vastgelegd in een notariële akte. In opdracht van een advocaat had de deurwaarder op 11 februari 2020 uit krachte van de notariële akte beslag gelegd op de woning van Y, die een maand eerder was overleden.

De erfgenamen van Y hadden diens erfenis beneficiair aanvaard en dat feit was op 30 januari 2020 ingeschreven in het boedelregister bij de rechtbank.

Op grond van art. 4:185 BW mag gedurende drie maanden na het overlijden van een schuldenaar geen verhaal worden genomen op de goederen van zijn nalatenschap indien deze niet door alle erfgenamen zuiver is aanvaard. De erfgenamen dienden daarom een klacht in tegen de deurwaarder die binnen die wettelijke termijn toch beslag had gelegd.

Als excuses voerde de deurwaarder aan dat hij die wettelijke bepaling niet kende en dat hij de opdracht om beslag te leggen had ontvangen van een advocaat. Ook die was kennelijk niet bekend met het wettelijke verbod.

Oordeel

Terecht heeft de Kamer voor gerechtsdeurwaarders geoordeeld dat iedere gerechtsdeurwaarder de wet moet kennen. Daarom had de deurwaarder vooraf het boedelregister moeten raadplegen. Ook als de opdracht afkomstig is van een advocaat, zal een gerechtsdeurwaarder zelf moeten beoordelen of het beslag wel gelegd mag worden.

Als u in de praktijk te maken krijgt met schuldenaren die hun vermogen overdragen aan anderen, om op die manier verhaal door schuldeisers onmogelijk te maken, kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze beslagadvocaten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises