Marieke Quaak

U kent vast de aansprakelijkheidsverzekering die voor uw auto verplicht is. Maar verder? De gedachte heerst nogal eens dat wanneer u maar voorzichtig handelt, geen aansprakelijkheidsverzekering voor andere risico’s nodig is.

U kent vast de aansprakelijkheidsverzekering die voor uw auto verplicht is. Maar verder?  

De gedachte heerst nogal eens dat wanneer u maar voorzichtig handelt, geen aansprakelijkheidsverzekering voor andere risico’s nodig is. Op voorhand is inderdaad niet te voorzien of u onbedoeld schade zal veroorzaken bij anderen, waarvoor u persoonlijk aansprakelijk bent. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. De mogelijke omvang van de schade kan tegelijkertijd zeer fors zijn. Hoewel het niet verplicht is om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, is het daarom vaak verstandig om dit wel te doen.

In deze blog ga ik in op het belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Welke risico’s worden gedekt?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren beschermt de verzekerde tegen het risico van aansprakelijkheid. Deze verzekering biedt vergoeding voor schade waarvoor men wettelijk aansprakelijk is. Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waarin men onbedoeld schade veroorzaakt bij anderen.

Wanneer een fietser bijvoorbeeld per ongeluk tegen een ander aanrijdt en daardoor schade veroorzaakt, kan dit forse letselschade opleveren. Het kan zo zijn dat het slachtoffer door het ongeval niet meer kan werken. De (toekomst-)schade wegens verlies verdienvermogen kan aanzienlijk zijn. In dat geval is het relevant of een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten is, die dekking biedt voor de schade.

In situaties waar minderjarige kinderen schade veroorzaken, is het ook vaak de vraag of een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten is. Juist in situaties waar sprake is van (ernstig) letsel, kan de financiële schade flink oplopen. Ook dan is het bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering vanuit financieel oogpunt van groot belang.

Geen verzekeringsdekking: wanneer?

De belangrijkste uitsluiting van dekking bij een aansprakelijkheidsverzekering is die in verband met opzet. Aansprakelijkheid voor opzettelijk veroorzaakte schade wordt niet door een verzekering gedekt. Dit is ook vaste rechtspraak van de Hoge Raad (HR 30 mei 1975, NJ 1976, 572).

Vroeger stond in veel polisvoorwaarden dat aansprakelijkheid van de verzekerde niet gedekt was wanneer de verzekerde opzet op het veroorzaken van de schade als zodanig had. Vaak heeft iemand echter niet zozeer opzet op het veroorzaken van de schade als zodanig, maar veeleer op de gedraging zelf.

NB. Ter illustratie: wanneer iemand bewust een harde schop tegen een dure vaas geeft, zal het opzet er veelal niet op gericht zijn om een forse financiële schade te veroorzaken van enkele tienduizenden euro’s (geen opzet op de schade). Het is aannemelijker dat het opzet gericht is op het kapot maken van de vaas (de gedraging).

Omdat de polisvoorwaarden  meestal alleen opzet op de schade uitsloten van dekking, zou dit in de praktijk een vrijbrief kunnen vormen voor wederrechtelijk gedrag.

In de loop van de jaren is de formulering van de opzet-clausule daarom in de meeste polisvoorwaarden gewijzigd. Tegenwoordig staat in praktisch alle polisvoorwaarden expliciet dat de aansprakelijkheid van de verzekerde ook niet is gedekt, als het opzet van de verzekerde gericht is op de gedraging als zodanig.

In de polisvoorwaarden wordt vaak ook een uitsluiting opgenomen voor aansprakelijk van een verzekerde voor schade veroorzaakt door seksueel misbruik en alcoholmisbruik. Vaak staat in een polisvoorwaarden ook een clausule met een uitsluiting voor groepsaansprakelijkheid.

In algemene zin biedt een aansprakelijkheidsverzekering overigens ook geen dekking voor schade die u met de auto veroorzaakt. Hiervoor bestaat immers een aparte, wettelijke verzekeringsplicht. Schade die u veroorzaakt tijdens uw werk wordt ook niet gedekt op basis van een aansprakelijkheidsverzekering. Daarvoor dient een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) afgesloten te worden.

Nog geen aansprakelijkheidsverzekering?

De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering is vaak zeer gering. Gemiddeld ligt de hoogte van de premie per maand rond de vijf euro. Vaak bestaat dekking voor schade van ongeveer 1,25 miljoen. Kortom: voor de geringe premie die men betaalt, loont het al spoedig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Wanneer men geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en onbedoelde forse schade aan een ander veroorzaakt wordt, gebeurt het nog wel eens dat particulieren het schip ingaan en zelf moeten opdraaien voor de financiële schade van een ander.

Een klein ongelukje lijkt misschien onschuldig, maar het kan helaas hoge schade veroorzaken bij een ander. Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, is het dus zeker aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om te voorkomen dat u voor financiële verrassingen komt te staan.

Contact

Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van deskundig en persoonlijk advies wanneer u schade heeft veroorzaakt aan een ander en/of een ander schade heeft veroorzaakt bij u.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises