Dico Bogerd

Het Hof Den Haag moest zeer recent oordelen over de vraag of het meenemen van zeven flessen Dreft tot een terecht ontslag op staande voet heeft geleid. 

Bij deze supermarkt waren een aantal flessen Dreft door een Teamleider verkoopklaar meegenomen zonder deze af te rekenen. Volgens de teamleider behoorden deze flessen niet meer tot het assortiment en zouden ze over zijn van een actie. Daarom heeft hij ze in een tas gestopt en meegenomen, zonder ze te laten scannen bij de kassa. Op 14 januari vindt deze gebeurtenis plaats; op 15 januari vindt er een gesprek plaats waarin hij wordt geschorst. Uiteindelijk wordt de teamleider op 23 januari ontslagen.

Ontslag is onverwijld

Het Hof vindt het ontslag “onverwijld” gegeven. Het is een vereiste bij ontslag op staande voet dat er voortvarend (onverwijld) wordt gehandeld. Dat er enige tijd zit tussen het gepleegde feit en de ontslagdatum is in deze situatie te rechtvaardigen, omdat werkgever onder meer (juridisch) advies moest inwinnen.

Vervolgens beoordeelt het Hof of het meenemen van zeven flessen Dreft een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. Het Hof doet dit tegen de achtergrond van de regels die bij deze supermarkt gelden:

  • (i) een werknemer is op grond van artikel 4 van de VGL-cao gehouden zich geen goederen van de werkgever buiten de geldende verkoopvoorwaarden toe te eigenen; en

  • (ii) uit de toepasselijke Spelregels volgt dat werkgever een zero-tolerance beleid hanteert ten aanzien van diefstal en fraude en dat deze altijd leiden tot ontslag op staande voet.

Verder geldt er een Weggeefbeleid (ook wel 9+ service genaamd) dat (ten minste) inhoudt dat wanneer een artikel niet scant, het gratis mag worden meegegeven. Dit voorkomt dat de klant dan niet terug hoeft naar de winkel om het juiste artikel te halen en de wachttijd bij de kassa oploopt.

Ten aanzien van het Weggeefbeleid geldt dat als een product niet scant, dit bij de servicebalie verholpen moet worden, waarbij de servicebaliemedewerker het product handmatig kan invoeren en het product op actief kan zetten zodat het weer kan worden gescand. Het product kan dan ook afgerekend en betaald worden.

Inhoudelijke beoordeling

De vraag is of de medewerker op het Weggeefbeleid als “klant” aanspraak kan maken en dat hij hierop dus niet als “werknemer” beoordeeld kan worden. Daar gaat het Hof niet in mee.

De teamleider heeft in ieder geval vóórdat hij het filiaal na het einde van zijn dienst weer had verlaten, op zijn werklocatie boodschappen gedaan. Dit betekent dat de handelingen die samenhangen met de kassatransactie van die boodschappen zo nauw in relatie staan tot het dienstverband dat van hem onverkort mag worden verwacht dat hij zich daarbij, ook na afloop van zijn werktijd, als goed werknemer ten opzichte van zijn werkgever gedraagt. En dat houdt ook in dat van hem verwacht had mogen worden dat hij de flessen Dreft op “actief” had laten stellen door de servicebaliemedewerker van dat moment.

Het Weggeefbeleid is dan ook niet van toepassing

Uit de door werkgever overgelegde camerabeelden blijkt niet dat de flessen niet scanbaar waren; de medewerker heeft dit niet laten controleren. Het Weggeefbeleid is dan ook niet van toepassing. Van de Teamleider had, zeker in zijn voorbeeldfunctie, verwacht mogen worden dat hij ervoor zou zorgen dat hij het bewuste product op “actief” zou laten stellen. Niet gebleken is dat de teamleider aan de medewerkster van de servicebalie heeft voorgesteld de flessen Dreft op “actief” te zetten.

Verweer

Het verweer van de teamleider dat de medewerkster bij de servicebalie er zelf voor gekozen heeft hem de producten mee te geven en zij vergeten is het scanprobleem nadien te melden, gaat ook niet op. Dit miskent volledig de eigen verantwoordelijkheid van de teamleider als werknemer waarbij hij ervoor te zorgen heeft dat eventuele fouten waar hij op stuit worden verholpen, zeker gezien zijn functie als teamleider voor wie het signaleren van knelpunten en structurele fouten en het realiseren van oplossingen – nota bene – deel uitmaakt van zijn functieomschrijving.

Van hem mag verwacht worden dat hij het verhelpen van fouten niet achterwege laat en de zeven flessen Dreft niet zonder te betalen meeneemt. Gelet op het onbetwiste zero-tolerance beleid van werkgever was de teamleider ermee bekend dat werkgever in een dergelijk geval tot ontslag op staande voet overgaat.

Zoals uit de rechtspraak keer op keer blijkt: als de huisregels op orde zijn, kun je maatregelen nemen

Het Hof is van oordeel dat er terecht ontslag op staande voet is gegeven. De teamleider heeft het door werkgever in hem gestelde vertrouwen ernstig geschonden en gelet op zijn functie als teamleider kan voortzetting van het dienstverband niet van werkgever worden gevergd.

Kortom: zoals uit de rechtspraak keer op keer blijkt: als de huisregels op orde zijn, het beleid wordt gehandhaafd en je er als werkgever ook belang bij hebt kan je als werkgever deze maatregelen gewoon nemen.

Lees ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises