Een ontslag op staande voet is een ingrijpende gebeurtenis. Een werknemer verliest van de ene op de andere dag zijn baan, zijn salaris en bovendien zijn recht op een WW-uitkering. Ontslag op staande voet kan dus alleen als er een ‘dringende reden’ is. Wat precies een dringende reden is, is moeilijk in algemene zin te zeggen; het hangt af van het samenspel van alle omstandigheden van het geval. In de wet wordt onder meer diefstal als expliciete reden genoemd. Maar of dat dan ook geldt voor het stelen van kleine of zelfs waardeloze producten?

Bagateldelict kunnen leiden tot ontslag

Diefstal van een product van beperkte waarde wordt ook wel  een bagateldelict genoemd. Bagateldelicten zijn veelvuldig onderwerp van geschil in de rechtspraak. In veel gevallen volgen rechters daarbij een strenge benadering. Diefstal is diefstal en zeker wanneer de werkgever duidelijke regels heeft opgesteld en bij de werknemers onder de aandacht heeft gebracht, mogen die regels ook strikt worden toegepast. Afgelopen maand nog oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat een supermarktmedewerker terecht op staande voet was ontslagen vanwege het meenemen van een pak Optimel, dat nota bene al over de datum was. Voor de rechter woog in het bijzonder mee  dat in het bedrijfsreglement was opgenomen dat het niet is toegestaan om (onbetaalde) producten mee naar huis te nemen, ook niet als deze zijn afgeschreven, en dat bij elke vorm van diefstal ontslag op staande voet volgt. Omdat de betreffende werknemer recentelijk nog een laatste, officiële waarschuwing had gekregen en de detailhandelsbranche bovendien te maken heeft met een sterk verhoogd diefstalrisico, kon de werkgever volgens de rechtbank niet anders dan overgaan tot ontslag op staande voet. Een ogenschijnlijk gering vergrijp kan dus grote gevolgen hebben.

Omstandigheden wegen bij bij bagateldelicten

Ter nuance: uit de rechtspraak volgt dat in alle gevallen niet alleen gekeken moet worden naar de ernst van de ‘dringende reden’ voor ontslag. Ook andere factoren, met name die ten aanzien van het functioneren en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, moeten nadrukkelijk worden meegewogen. Ook bij bagateldelicten kunnen juist deze omstandigheden dus tot het oordeel leiden dat een ontslag op staande voet onterecht is.

Deze column is ook geplaatst in Het Kompas Hardinxveld-Giessendam

Deel dit artikel

Expertises