Dico Bogerd

Een werknemer heeft bij zijn werkzaamheden letsel opgelopen. Hij verplaatste producten in een rolcontainer vanuit de vrachtwagen naar de winkel. Daarbij is hij over een putdeksel gereden. De rolcontainer is gekanteld en tegen het been van de werknemer terechtgekomen, waardoor een wond aan zijn scheenbeen is ontstaan.

De werknemer heeft de rechter verzocht om werkgever aansprakelijk te houden voor het ongeval. De kantonrechter Utrecht boog zich eind januari over deze kwestie.

De kantonrechter oordeelt dat het aannemelijk is dat de werknemer door het kantelen van de rolcontainer letsel heeft opgelopen. Daarmee is komen vast te staan dat hij “in de uitoefening van zijn werkzaamheden” schade heeft geleden. De kantonrechter overweegt verder dat de werknemer niet opzettelijk iets verkeerd heeft gedaan en ook niet roekeloos handelde.

De werkgever is dus aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval, tenzij zij aantoont dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Geen instructie

Werkgever stelt dat de werknemer de rolcontainer had moeten trekken in plaats van duwen. Dat de werknemer door werkgever is geïnstrueerd om de rolcontainer op die manier te gebruiken blijkt echter nergens uit. Er is ook geen ‘instructie rolcontainers’ of iets dergelijks.

Het is goed voor te stellen dat de werknemer op het moment dat de container ging wankelen in een impuls heeft gereageerd en heeft geprobeerd om te voorkomen dat de container zou omvallen. Er is weliswaar sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar dit komt voor risico van werkgever.

Werkgever maakt gebruik van de rolcontainers die gevoelig zijn voor oneffenheden in de ondergrond en daardoor kunnen wankelen en omvallen. De conclusie van de kantonrechter is dan ook dat werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval.

Lees ook: 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises