Waterplassen op de weg

mr. A.H. (Harry) Blok


De overmatige regenval van de afgelopen tijd leidde tot enorme waterplassen op de provinciale en lokale wegen. Dat leidt altijd wel tot ongevallen. Wie is voor een dergelijk ongeval aansprakelijk?

Als door ‘aquaplaning’ een tweezijdig ongeval ontstaat, is de bestuurder van het slippende voertuig aansprakelijk voor de schade die hij aan de andere, meestal tegemoetkomende verkeersdeelnemer toebrengt. Diens verzekeraar zou in de verleiding kunnen komen om een beroep te doen op overmacht. Dat beroep zal veelal niet slagen omdat de ‘aquaplannende’ bestuurder veelal met een, voor die situatie, te hoge snelheid zal hebben gereden.

Bij eenzijdige ongevallen – maar ook bij tweezijdige ongevallen waarbij de situatie op de weg echt buitenissig valt te noemen – zal de wegbeheerder moeten worden aangesproken. Voor lokale wegen is dat de gemeente, voor provinciale wegen de provincie.

De gemeente is risicoaansprakelijk als de weginrichting gebrekkig is. Het voordeel van een dergelijke aansprakelijkheid is dat de wegbeheerder niet bekend hoeft te zijn met het feit dat de weg op locatie a of b gebrekkig is om toch aansprakelijk te zijn.

De vraag is dan tot hoever die risicoaansprakelijkheid strekt. De plassen op de weg behoren als zodanig niet tot de weginrichting. De wijze waarop de afwatering van de weg is geregeld echter wel, ook al hoeft de afwatering niet berekend hoeft te zijn op iedere regenbui, hoe acuut en hevig ook.

Ook als de weginrichting en de afwatering van de weg in algemene zin voldoet, kan de gemeente nog steeds schuldaansprakelijk zijn. Het komt immers voor dat de riolering verstopt is met bladeren, sprake is van verzakking van een weggedeelte, of iets dergelijks. De wegbeheerder moet namelijk wel periodiek inspecteren of de wegen niet gebrekkig zijn, aanvullend onderhoud moet worden gepleegd, enz. Van deze inspecties moet ook een verslag worden bijgehouden. De ervaring leert dat deze verslagen (de zg. veegplannen) vaak erg summier en de wegbeheerder er ook alles aan probeert te doen om deze verslagen niet openbaar te hoeven maken.

Veel geschillen over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder betreffen niet de vraag of de weg gebrekkig was, maar of dit gebrek ook de (enige of belangrijkste) oorzaak is geweest van het betreffende ongeval. Om die onzekerheid uit te sluiten of zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk altijd de politie te bellen na een dergelijk ongeval. Als de politie niet of niet snel genoeg komt opdagen, is het belangrijk om zelf foto’s te nemen en de namen en contactgegevens van getuigen te noteren.

Lees ook:

Laatste blogs

Blog

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven: een...

mr. P.W. (Paul) Blok

Klaas wandelt op vrijdagavond door de straten van Amsterdam en hij ziet in de verte dat twee jonge mannen met elkaar in gevecht zijn geraakt.

lees verder

Blog

Rekenrente in de letselschadepraktijk

mr. H.M. (Marieke) Quaak

In de letselschadepraktijk dient vaak de toekomstschade van een slachtoffer begroot te worden.

lees verder
alle blogs

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA