Een echtscheiding kan veel boosheid en frustraties teweeg brengen. De beschuldigingen die ex-partners elkaar over een weer maken, zijn soms erg heftig. In de meest extreme gevallen gaan ex-partners soms nog een stap verder: een ex wordt dan bijvoorbeeld op social media, dus publiekelijk, zwartgemaakt. Voor het slachtoffer van de beschuldigingen kan het erg wrang zijn als hij of zij in zo’n geval partneralimentatie aan de ander moet betalen. In zeer extreme situaties kan de rechter daar dan ook een stokje voor steken.

Lotsverbondenheid

In een eerdere column is al eens toegelicht dat het betalen van partneralimentatie voortkomt uit de ‘lotsverbondenheid’. Daarmee wordt bedoeld dat mensen die trouwen hun lot aan elkaar verbinden. Ook na een scheiding blijft die lotsverbondenheid nog een bepaalde periode bestaan. Als een huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd of wanneer er kinderen geboren zijn, duurt die lotsverbondenheid nog 12 jaar. Ook een eventueel recht op partneralimentatie geldt dan dus voor 12 jaar.  

Einde lotsverbondenheid

Lotsverbondenheid kan ook eerder eindigen. In de meeste gevallen is de reden daarvoor dat de persoon die alimentatie ontvangt, gaat samenwonen of trouwen met een ander. Daarnaast kan het recht op partneralimentatie in uitzonderlijke gevallen worden verspeeld wanneer degene die alimentatie ontvangt zich zeer ongepast gedraagt. Zo kan de rechter het recht op partneralimentatie beëindigen als ex-partners elkaar van allerlei zaken, openlijk, beschuldigen. Het gedrag moet dan zo grievend zijn dat de lotsverbondenheid tussen de ex-partners is verbroken.

Zeer extreem gedrag

Wanneer doet zo’n situatie zich voor? Uit het voorbeeld dat ik geef, volgt al dat de ex-partner het in ieder geval heel bont moet maken. In de betreffende casus die voorlag aan de rechter, had de vrouw de man op allerlei manieren zwart proberen te maken. Ten eerste had de vrouw de man bij de overheid onterecht beschuldigd van kindermishandeling en had zij verzocht om de man in bewaring te stellen. Wat de rechter de vrouw echter vooral kwalijk neemt, is dat  de vrouw daarnaast veel andere personen in haar strijd met de man heeft betrokken. De vrouw had de kinderen laten geloven dat de man hen had mishandeld, had de werkgever van de man betrokken in het conflict, had valse informatie aan de huisarts van de man gegeven, had de dochter van de man gedwongen om slecht over de man te praten en had op social media valse beschuldigingen over de man verspreid. Tot slot had zij de man ook nog bedreigd met een mes en zijn auto bekrast. Het is waarschijnlijk geen verrassing meer dat de rechter dit gedrag te ver vond gaan en het recht op partneralimentatie van deze vrouw heeft beëindigd. 

Vernieling

Ook in een andere zaak maakte een vrouw het leven van haar ex-partner wel heel erg zuur. De vrouw had ten eerste niet alleen beledigende mededelingen over man op Facebook geplaatst, maar ook het kind van partijen en de nieuwe partner van de man veelvuldig belast met negatieve berichten over de man. Daarnaast had de vrouw de inventaris van de voormalige echtelijke woning twee keer vernield en was zij veroordeeld wegens vernieling van de auto van de man. Ten slotte trok de vrouw zich niets aan van het tussen haar en de man geldende contactverbod dat door de rechter was opgelegd. De rechter oordeelde dat ook deze vrouw geen aanspraak meer kon maken op partneralimentatie.

Een grens

Wangedrag van ex-partners komt vaak voort uit emoties die gepaard gaan met een echtscheiding. De rechter zal daar dan ook rekening mee houden. Anderzijds volgt uit bovenstaande twee zaken dat de rechter wel een grens stelt: als een ex-partner het echt te bont maakt, kan het recht op partneralimentatie voorgoed worden verspeeld.

Lees ook:

Deel dit artikel

Expertises