Marieke Quaak

Verrekening van transitievergoedingen in de letselschadepraktijk is een hot topic. Wanneer een letselschadeslachtoffer in verband met blijvende arbeidsongeschiktheid...

Verrekening van transitievergoedingen in de letselschadepraktijk is een hot topic. Wanneer een letselschadeslachtoffer in verband met blijvende arbeidsongeschiktheid wegens letsel een transitievergoeding ontvangt, komt geregeld de vraag op of deze vergoeding moet worden verrekend met de te ontvangen schadevergoeding. Of dat terecht is, behandel ik in een volgende blog. In deze blog licht ik eerst toe wat verrekening is. Daarna leg ik uit wat een transitievergoeding is.

Voordeelsverrekening: wat houdt dat in?

De wet bepaalt –kort gezegd- dat een slachtoffer niet dubbel gecompenseerd mag worden voor dezelfde schade. Of meer juridisch geformuleerd: als eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade ook voordeel oplevert, moet dit voordeel bij de vaststelling van de schade in mindering moet worden gebracht, voor zover dit redelijk is (art. 6:100 BW).

De wet noemt drie vereisten voor een geslaagd beroep op voordeelsverrekening. In de eerste plaats moet sprake zijn van daadwerkelijk ‘voordeel’ of voordeel dat daadwerkelijk te verwachten is. In de tweede plaats moet sprake zijn van ‘eenzelfde gebeurtenis’. Daarvoor is vereist dat sprake is van een voordeel dat zonder het ongeval (de ‘aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis’) niet zou zijn ontstaan. De wet noemt als derde eis dat voordeelsverrekening ‘redelijk’ moet zijn.

Wat is een transitievergoeding?

Bij de beëindiging of het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Als werknemer heb je recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst is opgezegd door de werkgever of op initiatief van de werkgever is ontbonden. Een werkgever kan voor een werknemer die blijvend arbeidsongeschikt is en meer dan twee jaar ziek is ontslag aanvragen bij het UWV. Ook dan heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 bestaat de mogelijkheid dat het UWV de werkgever voor die betaling compenseert.

Het doel van de transitievergoeding is enerzijds om als compensatie voor het ontslag te dienen en anderzijds om de overgang naar een andere baan met behulp van financiële middelen te vergemakkelijken.

Waarom wil de verzekeraar een transitievergoeding verrekenen met de letselschadevergoeding?

Als een slachtoffer na een ongeval blijvend arbeidsongeschikt raakt, ontvangt hij na de beëindiging van het dienstverband een transitievergoeding. Ervan uitgaande dat hij ook een letselschadevergoeding ontvangt, menen veel verzekeraars dat het slachtoffer tweemaal een vergoeding krijgt die rechtstreeks verband houdt met het ongeval. Verzekeraars menen nogal eens dat de transitievergoeding dan in mindering gebracht mag worden op de letselschadevergoeding. Het ongeluk (of de medische fout) brengt in hun optiek dan namelijk ook een financieel ‘voordeel’ met zich mee: de transitievergoeding. Menig slachtoffer vindt dit niet redelijk en mijns inziens is dat terecht.

In mijn volgende blog leg ik uit waarom een transitievergoeding als uitgangspunt niet verrekend zou mogen worden met de ontvangen schadevergoeding in een letselschadezaak.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises