Jaco van den Brink

Jumbo-ondernemer Koornneef kan eindelijk gaan bouwen: het plan is een Jumbo Foodmarkt in Naaldwijk met 3.750 vierkante meter winkelvloeroppervlak. Vorige maand deed de Raad van State einduitspraak waarbij het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de gemeente Westland onherroepelijk zijn geworden. Volgens planning moet Jumbo in 2020 de deuren kunnen openen.

In september 2016 werd voor dit plan al een bestemmingsplan vastgesteld, dat echter in 2017 door de Raad van State werd vernietigd. Onder meer omdat er te weinig onderzoek was verricht naar de behoefte aan ‘nieuwe supermarktmeters’ (aldus de Raad van State).

Distributieruimte

In opdracht van de gemeente is daarop een nieuwe rapportage opgesteld om de distributieruimte nader te onderbouwen. Eind 2017 en begin 2018 zijn de nieuwe besluiten (voor bestemmingsplan en omgevingsvergunningen genomen), met enigszins gewijzigde maar op hoofdlijnen dezelfde plannen. Daarmee was Koornneef evenwel nog niet uit de procedures: met name eigenaren van supermarktvastgoed in Naaldwijk leggen een lange waslijst aan beroepsgronden voor aan de Raad van State.

Plan voldoet aan eisen

De meest principiële discussie loopt over de distributieruimte. Met de aanvullende onderbouwing voldoet het plan echter aan de eisen, aldus de Raad van State. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld:

  • Juridisch is het niet nodig dat wordt aangetoond dat er volledige distributieruimte is voor de extra wvo. Waar het om gaat, is dat uit onderzoek blijkt dat er geen “onaanvaardbare leegstand” zal ontstaan.

  • In het nieuwe rapport was onderzocht of het realistisch was te vermoeden dat ook op andere locaties er nieuwe/grotere supermarkten zouden gaan komen. De plancapaciteit gaf daar echter (na onderzoek) geen aanleiding voor.

  • Door Koornneef was aangegeven dat zijn bestaande Jumbo in Naaldwijk (die bij het openen van de Foodmarkt gesloten zou worden) gedurende de resterende huurperiode niet als supermarkt gebruikt zou gaan worden. Interessant is dat de Raad van State met die toezegging nu genoegen neemt, waar in de eerdere uitspraak (mei 2017) was gewezen op het ontbreken van een ‘hard verbod’ voor die locatie in het bestemmingsplan. Het laat zien dat de uiteindelijke toets is of het aannemelijk is dat daadwerkelijk leegstand zal ontstaan; de toets is niet of het volledig is uitgesloten *juridisch handhaafbaar) dat uitbreiding op andere locaties alsnog plaatsvindt (met overcapaciteit tot gevolg).

  • In het rapport was niet alleen gekeken naar supermarktruimte, maar was ook meegenomen de ruimte voor dagwinkels.

Al met al was hiermee nu voldoende onderbouwd dat er ruimte was voor de Jumbo Foodmarkt, en dat na drie jaar procederen.

Lees ook: 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises