Het belangrijkste instrument voor ruimtelijke ordening: het bestemmingsplan. In het onderstaande worden de belangrijkste regels met betrekking tot bestemmingsplannen weergegeven. Hoe komen ze tot stand? Wat zijn uw rechten als een ongewenst bestemmingsplan wordt vastgesteld? Tot slot worden enkele belangrijke begrippen uitgelegd die te maken hebben met bestemmingsplannen.

Het is goed hierbij op te merken dat in het omgevingsrecht vaak sprake is van uitzonderingen, soms zelfs uitzonderingen op uitzonderingen. Het onderstaande beperkt zich dus tot de hoofdlijnen; voor een concrete beoordeling van uw casus kunt u het beste specifiek advies vragen.

Een bestemmingsplan is een plan dat de gemeente verplicht vaststelt voor haar grondgebied. Centraal staat een goede ruimtelijke ordening. Bij de verschillende bestemmingen (bijvoorbeeld ‘Wonen’, ‘Bedrijf’, ‘Cultuur’, ‘Horeca’ of ‘Maatschappelijk’) horen regels met wat is toegestaan en wat niet. Op die manier reguleert de gemeenteraad zijn plangebied.

Een bestemmingsplan draait dan ook om de vraag: op welke manier kunnen verschillende functies naast elkaar bestaan? Heel belangrijke regel bijvoorbeeld is: bij een woning moet altijd een “aanvaardbaar woon- en leefklimaat” worden gegarandeerd. De gemeente kijkt dan met name naar mogelijke belemmeringen in de vorm van geuroverlast, stof, geluidsoverlast of gevaar. Deze toets is nodig als iemand een woning in de buurt van bedrijven wil realiseren, maar ook als iemand een bedrijf in de buurt van woningen wil realiseren.

Deel dit artikel

Expertises