André Bussink

Het kan een geintje zijn of een ondoordachte zet. Hoe onschuldig soms bedoeld, een post op sociale media kan verstrekkende gevolgen hebben. Veel werknemers lijken zich weinig bewust van de negatieve consequenties die hun uitlatingen met zich mee kunnen brengen. Meer dan eens leidt een uitlating op sociale media tot een ontslag met alle nare gevolgen van dien. Zo ook voor een werkneemster, laat ik haar Laura noemen, die zich op Facebook negatief had uitgelaten over haar werkgever.

Zij denken alleen maar om de centen

Dat de werkgever van Laura op een gegeven moment helemaal klaar met haar is, heeft verschillende oorzaken. Laura is meerdere keren gewaarschuwd voor het overtreden van het verzuimprotocol. Bovendien kreeg Laura al eens een waarschuwing nadat zij een collega had uitgemaakt voor rotte vis in het bijzijn van bewoners, familie en collega’s. De verhouding tussen Laura en haar werkgever escaleert als Laura het volgende bericht op Facebook plaatst: “Das jammer masr houmij vast aan mijn contract al zou ik de mannergers een schop onder ashol willen geven zijn denkrn alleen maar om fe centen en niet. Dr behoevenfe.mems zonder stem!!”. Deze uitlating leidt ertoe dat de werkgever de kantonrechter verzoekt om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. De rechter oordeelt dat sprake is van verwijtbaar handelen en ontbindt de overeenkomst.

Hoger beroep

De werkneemster gaat in hoger beroep en komt terecht bij het Gerechtshof Den Haag. Deze oordeelt op 12 februari 2019 dat het schenden van het verzuimprotocol, het uitmaken van een collega voor rotte vis en het plaatsen van het negatief Facebookbericht niet voldoende is voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen. Hoewel het plaatsen van het bericht volgens het hof “niet getuigt van wellevende omgangsvormen of een genuanceerd oordeel”, is het in het voordeel van Laura dat ze de managers niet bij naam noemt en het bericht niet op de Facebookpagina van de werkgever heeft geplaatst. Ook de aanvaring met de collega kan volgens het hof niet leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen. Wel is volgens het hof sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. Vaststaat dat de arbeidsrelatie tussen Laura en haar leidinggevende ernstig en duurzaam is verstoord en er geen basis meer is voor een vruchtbare samenwerking. Mede gelet op het Facebookbericht waarin Laura schrijft de managers een schop onder hun “assholes” te willen geven, is volgens het hof te begrijpen dat de werkgever het vertrouwen in Laura heeft verloren. De arbeidsovereenkomst is volgens het hof terecht ontbonden.

Hart luchten

Deze uitspraak illustreert nog eens duidelijk dat uitlatingen op sociale media een rol kunnen spelen bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Kortom, mocht je toch je hart willen luchten over die irritante collega of onuitstaanbare leidinggevende: doe het dan niet op Facebook maar bij een vriend of vriendin.

Lees ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises