Erhard Koekoek

Nederland is in rep en roer. En terecht. De onzekerheid rondom het coronavirus is de afgelopen dagen alleen maar toegenomen. De één schiet in de stress. De ander haalt twijfelachtig zijn schouders op. Toch kan inmiddels niemand meer om deze pandemie heen. Zowel werkgevers als werknemers hebben of krijgen ook met de financiële gevolgen te maken.

De gezondheid van mensen is natuurlijk belangrijker dan de (winst)cijfers van bedrijven. Maar nu u inmiddels wel op de hoogte bent van alle RIVM-adviezen, is het ook nuttig om kennis te nemen van de financiële maatregelen die zowel voor werkgevers als werknemers van belang zijn. En nog belangrijker is het om ook nu te handelen, zodat de negatieve financiële gevolgen van het coronavirus in beider belang beperkt kunnen blijven. Ik wijs u graag op drie belangrijke maatregelen.

NOW-tegemoetkoming

Tienduizenden werkgevers hadden tot gisteren al werktijdverkorting én WW aangevraagd voor hun werknemers. Hoewel u bij WW misschien denkt aan werkloosheid, worden werknemers niet echt ontslagen. Ze behouden gewoon hun volledige baan, maar hun werktijd wordt tijdelijk verkort. Voor de uren waarop er geen werk meer is, vraagt de werkgever een vergunning én WW-uitkering aan, zodat werkgevers dat deel van de loonkosten niet meer zelf hoeven te dragen.

Gisteren heeft het kabinet de werktijdverkorting echter vervangen voor een nieuwe regeling tegemoetkoming loonkosten: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW lijkt in grote lijnen op de werktijdverkorting, maar is – in lijn met de beloftes van het kabinet – een stuk ruimer. Een werkgever die omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die tegemoetkoming is in de NOW opgehoogd naar 90% van de loonkosten, afhankelijk van de werkvermindering. Deze NOW-tegemoetkoming geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. Belangrijk is ook dat werkgever de NOW-tegemoetkoming kan aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart jongstleden. De regeling heeft dus terugwerkende kracht. 

Het UWV zal spoedig na de aanvraag een voorschot van 80% van de tegemoetkoming verstrekken. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers dus het loon blijven  doorbetalen. Op deze manier heeft de werkgever een forse korting (oplopend tot 90%) op de loonkosten.

In sommige situaties hoeft de werkgever overigens niet het volledige loon (100%) aan werknemers te betalen. Zo lang als dat kan, doen de meeste werkgevers dit echter wel.

Verruimde kredietregelingen

Ten tweede kunnen werkgevers voor extra kredieten een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) of de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). In dat geval staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deels garant voor een lening aan de werkgevers, als deze de financier niet genoeg zekerheid kan bieden. Afgelopen maandag was al besloten de bestaande BMKB-regeling versneld tijdelijk te verruimen. Gisteren kwam daar dus nog de GO-regeling bij. Deze maatregelen komen dus bovenop de mogelijkheid om een NOW-tegemoetkoming aan te vragen.

Uitstel betalingen aan belastingdienst

Ten derde kunnen werkgevers – maar ook ZZP’ers – bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Hiervoor dient de werkgever de belastingdienst te informeren over de ontstane/dreigende betalingsproblemen door het coronavirus. Invorderingsmaatregelen worden dan gestaakt. Menig werkgever zal – als ze nog in termen van winst kunnen denken – een lagere winst verwachten. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting kan dan nu al worden gewijzigd, zodat de werkgever/ZZP’er direct minder belasting betaalt.

Kortom, naast de gezondheidsmaatregelen die u als werkgever/werknemer/ZZP’er neemt, is het ook van belang om nu de juiste maatregelen te nemen om de negatieve financiële gevolgen te beperken. Want een faillissement of gedwongen ontslag kan op deze manier mogelijk worden voorkomen. 

Deze column is ook geplaatst in de Barneveldse Krant.

Zie ook: 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises