Dico Bogerd

In bijzondere omstandigheden kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of de uitbraak van een epidemie. En dus ook in het geval van het coronavirus dat nu rondwaart, als daardoor uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden.

UPDATE: De werktijdverkorting is per 17 maart komen te vervallen, als onderdeel van de noodmaatregelen voor ondernemers. Lees hier het artikel over de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Voorwaarden

U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Ten eerste moet het gaan om een situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Het coronavirus valt niet onder het normale ondernemersrisico, onder meer omdat je hier als werkgever volstrekt geen invloed op kunt uitoefenen. Ten tweede moet er sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20% voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken. Er moet dus sprake zijn van een zeer forse werkvermindering.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, dan heeft u recht op een vergunning voor een duur van maximaal 6 weken. Deze kan overigens worden verlengd tot maximaal 24 weken als na de 6 weken blijkt dat de situatie eigenlijk nog even slecht is.

Anticiperen

Let goed op: de afgegeven vergunning ziet niet op de periode voorafgaand aan de aanvraag. Dus wacht niet totdat het al helemaal verkeerd gaat, maar anticipeer daarop! Ook ziet de vergunning niet op medewerkers met een nulurencontract en uitzendkrachten.

Wat krijg je dan gecompenseerd als je de vergunning ontvangt? De werkgever vraagt dan een WW uitkering aan voor de werknemers en krijgt deze gestort op zijn eigen rekening. De werkgever blijft de werknemers gewoon hun loon doorbetalen. Op deze manier heeft de werkgever als het ware een forse korting (70%) op de loonkosten en draagt hij de loonkosten niet geheel alleen.

Kortom: mocht het onverhoopt toch misgaan met het werk dat u heeft door het coronavirus, dan kunt u in ieder geval een financiële tegemoetkoming vragen. Doe dit tijdig!

Beluister ook de podcast:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises