Jan Dirk van Vlastuin

De Nederlandse wetgeving over het leggen van beslag dateert uit 1827. Natuurlijk is er sindsdien wel eens iets veranderd, maar grotendeels gebruiken we nog steeds dezelfde spelregels.

In de afgelopen maand heeft de Minister van Justitie een wetsvoorstel ingediend om de regels voor het leggen van beslag iets aan te passen. Die aanpassingen zijn vooral van belang voor particuliere schuldenaren. Als beslag wordt gelegd op hun bankrekening, mag in de toekomst niet het hele saldo aan de beslaglegger worden overgemaakt, zodat er nog geld overblijft voor het betalen van de kosten van levensonderhoud.

Voor het leggen van beslag ten laste van ondernemers verandert er niets. Daarom is het altijd goed om bij zakelijke conflicten samen met een advocaat en gerechtsdeurwaarder de mogelijkheden te inventariseren.

Het vermogen van een onderneming bestond vroeger vooral uit voorraden, machines en andere roerende zaken. Tegenwoordig is het belang van de roerende zaken bij het leggen van beslag veel kleiner. Op de voorraad rust vaak een eigendomsvoorbehoud van de leverancier of een pandrecht van de bank terwijl de machines zijn geleased of vallen onder het bodemvoorrecht van de belastingdienst. Daardoor is het leggen van beslag op roerende zaken bij een onderneming tegenwoordig veel minder zinvol dat vroeger.

Daarnaast bestaat de waarde van een bedrijf op dit moment niet alleen meer uit de roerende zaken maar ook uit rechten. Een domeinnaam, een app of een website kan veel geld waard zijn evenals octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom. Daarnaast bestaat het vermogen van ondernemingen ook uit vorderingen op klanten en uit deelnemingen in andere ondernemingen.

Die ontwikkelingen hebben tot gevolg dat bij het effectief incasseren van een vordering tegenwoordig anders moet worden gewerkt dan vroeger. Het is nu van groot belang dat eerst de verschillende mogelijkheden onderzocht moet worden. Een schuldeisers moet inzicht hebben waaruit het vermogen van zijn schuldenaar bestaat. Daarna kan een plan van aanpak worden gemaakt voor de meest effectieve vorm van beslaglegging.

Door daarover vooraf na te denken samen met verschillende partijen, worden verrassingen achteraf voorkomen. Maak daarom voor het incasseren van zakelijke vorderingen in een vroeg stadium een afspraak met een gespecialiseerde advocaat van ons kantoor.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises