Lisette Riezebos-Naberman

Hoera, in blijde verwachting! Als er een kindje op komst is, moet er veel geregeld worden: de babykamer wordt geverfd, een pufcursus wordt gevolgd en kleertjes worden gekocht. Ook op werk brengt dit doorgaans grote veranderingen met zich mee: er bestaat recht op ten minste 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof, er kan ouderschapsverlof worden opgenomen en de zwangerschap c.q. bevalling kan helaas voor kwalen zorgen. Zowel voor de werkgever als voor de werkneemster kan dit de nodige uitdagingen met zich meebrengen. De rechtspraak over dit onderwerp is dan ook volop in beweging. In deze column behandel ik een drietal recente uitspraken die zowel voor werkgevers als werkneemsters van belang zijn.

Niet-verlenging contract vanwege zwangerschap

Het College voor de Rechten van de Mens ontving in 2017 circa 1.500 (!) meldingen van zwangerschapsdiscriminatie. Doorgaans zal het gaan om een vermoeden van discriminatie, maar in de zaak die voorlag bij de kantonrechter Den Haag lag het er duimendik bovenop. De werkneemster ontving het volgende WhatsApp bericht:

“Samantha, er is besloten in overleg met Hans en Dennis om jou contract niet te verlengen. De reden hiervoor is jou zwangerschap, door jou zwangerschap zou je 17 weken uit de roulatie zijn. Deze kosten kunnen als groep niet voor onze rekening nemen. (dont shoot the messenger)”

Vervolgens heeft haar leidinggevende geprobeerd deze blunder te herstellen, dat baatte evenwel niet. Het tijdelijke contract werd niet verlengd, maar de billijke vergoeding van € 3.000,- bruto was een schrale troost.

Zwangerschap en psychische klachten

Helaas kan een zwangerschap of bevalling ook psychische klachten met zich meebrengen. Voorheen werd doorgaans geoordeeld dat in een dergelijke situatie geen recht op ziekengeld (vanuit het UWV) bestond. Dit omdat het causaal verband tussen de psychische klachten en de zwangerschap/bevalling niet werd erkend. De werkneemster werd daarom behandeld als een ‘normale’ zieke, waardoor de werkgever de loonkosten zelf volledig droeg. Recente rechtspraak geeft evenwel een kentering weer: recent is meermaals wel een causaal verband aangenomen. Zowel voor werkgever als werkneemster is dit relevant omdat dit voor de werkgever (mogelijk) lagere kosten met zich meebrengt en de werkneemster een hoger loon kan genieten.

Ontslaggesprek tijdens bevallingsverlof

Tot slot een zaak waarin de babygeluk ruw werd verstoord door een leidinggevende die een onaangenaam kraambezoek bracht. Kort na de bevalling gaf de leidinggevende op het kraambezoek te kennen dat er voor werkneemster geen toekomst meer is bij het bedrijf omdat de werkneemster niet naar behoren zou functioneren. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst vervolgens vanwege de (inmiddels) verstoorde arbeidsverhouding, maar kent aan werkneemster een billijke vergoeding van € 25.000,- bruto toe. Het grootste verwijt dat werkgever hierbij gemaakt wordt, is het kraambezoek. Kraamvisite is dus geen gelegenheid om dergelijke zaken te bespreken. 

Kortom: de komst van een baby kan in een arbeidsrelatie voor de nodige uitdagingen zorgen. Hopelijk kan dit echter in goed overleg worden opgelost en voert de roze of blauwe wolk de boventoon!

Lees ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises