Maar al te vaak krijgen wij de volgende vraag voorgelegd: 'Ik heb een huis gekocht en de makelaar zei dat ik er kon gaan wonen en nu krijg ik een brief van de gemeente dat ik er niet mag wonen. Wat kan ik nu doen?'

Maar al te vaak krijgen wij de volgende vraag voorgelegd: 'Ik heb een huis gekocht en de makelaar zei dat ik er kon gaan wonen en nu krijg ik een brief van de gemeente dat ik er niet mag wonen. Wat kan ik nu doen?' Of: 'De makelaar vertelde dat ik alleen maar een wijziging van het bestemmingsplan hoef aan te vragen en dat ik er dan kan gaan wonen, maar de gemeente blijkt niet mee te willen werken. Wat nu?'

Bedrijfswoning

Een van mijn cliënten kocht een bedrijfswoning met daarbij de opmerking van de verkopende partij dat de bestemming gewijzigd kon worden naar een woonbestemming. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk te zijn. In dit geval was het ook lastig om de makelaar juridisch aansprakelijk te houden voor zijn onjuiste inlichtingen. De makelaar wist namelijk wel dat de gemeente niet over zou gaan tot het wijzigen van de bestemming, aangezien de gemeente daarover een brief had gestuurd. De koper echter had kunnen en moeten weten dat hij een huis kocht met de bestemming ‘Bedrijfswoning’. Uiterst zuur voor de koper, natuurlijk. Hieruit blijkt de vergaande verantwoordelijkheid die bij de koper ligt. Vaar dus niet blind op de informatie die een verkopende partij verstrekt. Op de koper rust de verplichting om goed te onderzoeken wat de geldende regels zijn.

Bestemmingsregels

Het is belangrijk om u bij de aankoop van een woning of een bedrijfspand te verdiepen (of een ander zich te laten verdiepen) in de geldende bestemmingsregels. Wat mag wel en wat mag niet? Mag er een kantoor aan huis gevestigd worden? Mag er gewoond worden? Mogen de bedrijfsactiviteiten op die plek plaatsvinden?

Dit is niet alleen een signaal aan kopers. Makelaars en taxateurs bijvoorbeeld zullen hun huiswerk ook goed moeten doen, voor ze advies geven. Dat voorkomt een hoop narigheid en bijkomende kosten.

Procedure

Wat zijn de mogelijkheden als u een pand gekocht hebt en daar niet de gewenste bestemming op zit? Ik adviseer hierin vaak eerst het contact met de gemeente op te nemen, om samen met betrokken ambtenaren te zoeken naar een oplossing. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het bestemmingsplan aan te passen of een vergunning voor afwijken van het bestemmingsplan te verlenen? In sommige gevallen blijkt in goed overleg nog veel mogelijk. Soms zit er echter helaas niets anders op dan een procedure te starten om de vergunning of de bestemmingswijziging te krijgen. Jammer van de energie die u in een procedure moet steken en het geld dat een procedure kost.

Bespaar uzelf dus de moeite achteraf. Investeer in een goed advies vóór aankoop. Dan wordt het pand geen kat in de zak.

Deel dit artikel

Expertises