Bas van Zanten

Cornelis Klepper

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal het stelsel van preventief bouwtoezicht ingrijpend worden gewijzigd. Het bouwtoezicht wordt geprivatiseerd en verschuift deels van de gemeente naar de bouwsector. Dat betekent dat de bouwsector zelf (meer) verantwoordelijkheden krijgt met betrekking tot het waarborgen van de kwaliteit die door haar moet worden gerealiseerd.

Dit gaat gepaard met een wijziging van het vergunningenstelsel en het ruimtelijk ordeningsrecht. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers voor tekortkomingen vergroot. Het doel van die veranderingen is het verhogen van de bouwkwaliteit. In deze whitepaper worden de belangrijkste aspecten van de wetswijziging beschreven.

Per 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De Omgevingswet verandert de regels over alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft, waaronder de publiekrechtelijke toestemmingen (vergunningen, ontheffingen) die nodig zijn om bouwprojecten te mogen uitvoeren. De Wet kwaliteitsborging verandert enerzijds de regels over het bouwtoezicht en versterkt anderzijds de positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer. Partijen die actief zijn in het bouwproces moeten hun werkprocessen daarop voorbereiden.

Deze whitepaper is geschreven vanuit het perspectief van de bouwpraktijk. Vooral de wijzigingen voor uitvoerende partijen worden beschreven. Dit betekent dat de nadruk ligt op de Wet kwaliteitsborging. Deze whitepaper bevat geen volledige behandeling van de Omgevingswet.

Aanvragen whitepaper

Voornaam (of voorletters) en achternaam

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Deel deze whitepaper

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises bij deze whitepaper