Aanbesteding

In de zorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn (Wmo en jeugdzorg), gebeurt van alles. Gemeenten zoeken naar methoden om alle zorgbehoevende burgers recht te doen, werkbare contracten te hebben met zorgaanbieders en dat alles binnen het budget.

Nu er de afgelopen jaren heel veel geschillen en procedures waren rond aanbestedingen in de zorg, is er wel een trend zichtbaar richting meer overleg en onderhandeling tussen gemeenten en zorgaanbieders, over een goede invulling van de contracten. Bijvoorbeeld door het toepassen van de aanbestedingsprocedures van concurrentiegerichte dialoog of mededingingsprocedure met onderhandeling.

Ondertussen moet uiteindelijk de zorgbehoevende burger centraal staan. Waar gemeenten het benodigde maatwerk in de zorg teveel van zich afschoven door middel van generieke voorwaarden, greep de rechter in: de decentralisatie in Wmo en Jeugdwet is nu juist bedoeld om recht te kunnen doen aan concrete situaties van de zorgvrager.

Zomaar een aantal vragen die bij ons langskomen en waarvoor wij de nodige expertise in huis hebben:

Contracten gemeenten/aanbieders

 • Welke voorwaarden mag de gemeente wel en niet stellen in het contract met de zorgaanbieders?
 • Wat moet je doen als zorgaanbieder als je het niet eens bent met de voorgestelde prijzen door de gemeente?
 • Wat kun je doen als zorgaanbieder als je inschrijving ongeldig wordt verklaard?
 • Kan een zorgcontract tussentijds worden gewijzigd, of opgezegd? Kun je als zorgaanbieder tussentijds toetreden?
 • Welke proceduremogelijkheden zijn er binnen het aanbestedingsrecht?
 • Moet de gemeente altijd aanbesteden? Welke andere mogelijkheden zijn er? Mag de gemeente ook quasi-inbesteden, of subsidiëren?
 • Welke regels gelden bij bestuurlijk aanbesteden?
 • Onder welke voorwaarden zijn resultaatgestuurde maatwerkvoorzieningen mogelijk?

Rechten en plichten

 • Wanneer heb je als burger recht op een bepaalde zorgvoorziening?
 • Welke regels gelden er bij zorg in de vorm van VPT?
 • Welke regels gelden er bij zorg op basis van een pgb?

Advocaten

Bekijk alle advocaten

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA