Soorten letselschade

U kunt op verschillende manieren en om allerlei redenen geconfronteerd worden met letselschade. In alle gevallen geldt dat u de wederpartij aansprakelijk wilt stellen voor de geleden of nog te lijden schade. Een letselschadeadvocaat is hierin gespecialiseerd en kan veel vragen en zorgen voor u uit handen nemen.

Werkgeversaansprakelijkheid: bedrijfsongevallen en beroepsziekten

Bij de uitoefening van uw beroep kunt u het slachtoffer worden van een bedrijfs- of arbeidsongeval. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een ongeluk met een machine of een voertuig, een valpartij,  of een verkeersongeval onder werktijd. Volgens de wet is de werkgever in beginsel aansprakelijk wanneer u een bedrijfsongeval of arbeidsongeval overkomt. Dat is alleen maar anders als de werkgever bewijst dat aan zijn ‘zorgplicht’ heeft voldaan, door u als werknemer zoveel mogelijk veiligheid te bieden. Die lat ligt erg hoog, zodat de werkgever dat niet snel kan bewijzen.

Ook kunt u bij de uitoefening van uw beroep langdurig blootgesteld worden aan schadelijk stoffen of geconfronteerd worden met onveilige omstandigheden die kunnen leiden tot bepaalde beroepsziektes, zoals asbestziektes, schildersziekte (OPS), RSI, rugklachten of burn-out. Terwijl het bij bedrijfsongevallen vaak duidelijk is dat het ongeval is ontstaan tijdens de uitoefening van het beroep, is dat bij beroepsziekten vaak moeilijker aan te tonen. Als eenmaal duidelijk is dat de ziekte inderdaad is ontstaan als gevolg van de arbeidsomstandigheden, geldt ook hier dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is. 

Verkeersongevallen

De fysieke schade als gevolg van een verkeersongeluk kan groot zijn en leiden tot gevolgen die u levenslang draagt. In elk geval lijdt u voor kortere of langere tijd schade, of schade die pas later openbaar komt (whiplash). Een letselschadeadvocaat kan voor u uitzoeken of een ander aansprakelijk is voor deze schade en op welk bedrag aan schadevergoeding u recht heeft.

Mogelijk bent u ook zelf voor bepaalde schade verzekerd, bijvoorbeeld via een  Schadeverzekering Inzittenden (SVI) of via de WEGAM/WEGAS-polis van uw werkgever. Dat is vooral belangrijk als er geen aansprakelijke wederpartij is (bijvoorbeeld bij een eenzijdig ongeval), of als de aansprakelijke wederpartij niet al uw schade vergoedt. U kunt dan mogelijk toch (een deel van) uw schade vergoed krijgen.  

Medische aansprakelijkheid

U laat zich behandelen om een bepaalde medische aandoening te verhelpen. Na de behandeling blijkt dat er iets mis is gegaan. Wat is dan uw schade en is de arts daarvoor aansprakelijk? In sommige gevallen is die schade te verhalen op (bijvoorbeeld) het ziekenhuis.

Mishandeling en andere geweldsmisdrijven

U kunt ook schade lijden doordat u het slachtoffer wordt van een geweldsmisdrijf, zoals mishandeling of bedreiging. De verzekeraar van de dader is in zo’n geval vaak niet verplicht om uw schade te vergoeden, omdat de dader de schade met opzet heeft veroorzaakt. Een letselschadeadvocaat probeert op diverse manieren uw schade toch zoveel mogelijk te verhalen, bijvoorbeeld door in de strafzaak tegen de dader ook uw vordering tot schadevergoeding in te brengen of door een beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

Sportletsel

Sport gaat gepaard met risico's. Tijdens de beoefening van de sport kunnen allerlei dingen misgaan, met alle gevolgen van dien. De vraag is dan of dit het gevolg is van het ‘gewone’ risico dat alle sporters lopen, of dat sprake is geweest van een grove overtreding van de spelregels. Een letselschadeadvocaat kan dit voor u beoordelen en proberen uw schade te verhalen.

Advocaten

Bekijk alle advocaten

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA