Lisette Riezebos-Naberman

Het speelt vandaag de dag meer dan ooit: ziekte bij werknemers. Een werknemer die zich ziek heeft gemeld kan geen werk verrichten door lichamelijke klachten, door een conflict of door beiden. Wat geldt er als het ziekteverzuim (ook) veroorzaakt wordt door een conflict op het werk?

Het speelt vandaag de dag meer dan ooit: ziekte bij werknemers. Een werknemer die zich ziek heeft gemeld kan geen werk verrichten door lichamelijke klachten, door een conflict of door beiden. Wat geldt er als het ziekteverzuim (ook) veroorzaakt wordt door een conflict op het werk?

Conflict

Als een ziekmelding samen kan hangen met een conflict is het verstandig om op zo kort mogelijke termijn de bedrijfsarts in te schakelen. Licht aan de bedrijfsarts ook de achtergrond van de ziekmelding toe, zodat de bedrijfsarts het verhaal van twee kanten hoort.

De bedrijfsarts adviseert vervolgens over de aard van de ziekmelding. Als de ziekmelding alleen wordt veroorzaakt door een conflict dan wordt het advies daar op aangepast. Een werknemer is in dat geval niet ziek. Meestal is er bij een conflict sprake van een combinatie: lichamelijke klachten (mogelijk mede veroorzaakt door het conflict) en het conflict. 

Mediation

De bedrijfsarts kan mediation adviseren. In dat geval zijn werkgever en werknemer in principe gehouden om hieraan mee te werken. Als een werknemer het advies niet opvolgt en thuis blijft dan kan een loonstop worden opgelegd.

Als de werkgever mediation weigert, dan heeft dit ook gevolgen. De werkgever die het advies van de bedrijfsarts negeerde, de werknemer opriep om op de werkvloer te verschijnen en de werknemer vervolgens ontsloeg omdat hij niet kwam, kreeg ongelijk bij de rechter: het ontslag op staande voet werd vernietigd en de werknemer kreeg een billijke vergoeding mee.

Kortom: verzuim dat mede veroorzaakt wordt door een conflict kent een specifieke aanpak. Het advies van de bedrijfsarts speelt een belangrijke rol. Het is daarom erg belangrijk om de bedrijfsarts voldoende te informeren.

Via de blauwe button unt u kosteloos onze whitepaper over de ziekte tijdens dienstverband opvragen. Aan ziekte tijdens de coronacrisis wordt extra aandacht besteed.

Vraag het whitepaper aan

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises