Erhard Koekoek

Stormliefhebbers konden deze week hun hart flink ophalen aan storm Corrie. De wind zat hen goed mee en bracht energie. Voor de bemanning van het op drift geraakte vrachtschip Julietta D bracht de wind wat minder positieve energie.

Stormliefhebbers konden deze week hun hart flink ophalen aan storm Corrie. De wind zat hen goed mee en bracht energie. Voor de bemanning van het op drift geraakte vrachtschip Julietta D bracht de wind wat minder positieve energie. Zij hadden een aanvaring met een olietanker, dobberden stuurloos in de buurt van een windmolenpark en moesten in de volle wind in een helikopter worden gehesen.

Koop windturbine

Twee kopers van een windturbine hadden ook op gerekend op wat meer meewind. Maar zij oogsten eerst vooral tegenwind en uiteindelijk werd het helemaal windstil. Wat was er aan de hand in een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Overijssel?

Twee kopers hadden begin vorig jaar een windturbine gekocht. Geen grote windmolen, maar wel een windturbine met een prijskaartje van bijna € 45.000,-. Nadat de windturbine geleverd was bleken diverse onderdelen roestig en beschadigd te zijn. Ook bleken er bouten en moeren te ontbreken. En een duidelijke installatiehandleiding ontbrak ook.

De kopers lieten zich echter niet direct uit het veld slaan en gingen vol goede moed aan de slag met de installatie van de windturbine. Nadat de installatie zo goed en zo kwaad als dat ging was uitgevoerd, bleek de windturbine ook nog een knarsend geluid te maken. Dit werd de kopers te gortig en de verkoper werd gebeld. De verkoper kwam vrij snel even langs om de windturbine te inspecteren. Op dat moment werd ook een knarsend geluid waargenomen.

Vijf dagen later is de windturbine stukgewaaid en onbruikbaar geworden. De wind was kennelijk ook deze windturbine te sterk.

Ingebrekestelling en procedure

Vervolgens sturen de kopers een ingebrekestelling aan de verkoper en sommeren hem de gebreken aan de windturbine te herstellen. Vervolgens gaan de kopers over tot het ontbinden van de koopovereenkomst en starten ze een procedure.

De rechtbank wordt gevraagd verkoper te veroordelen tot terugbetaling van de betaalde koopsom. Tevens wordt van de verkoper een schadevergoeding gevorderd. Ze stellen dat de windturbine bij aflevering roestig was, onderdelen beschadigd waren, bouten en moeren ontbraken en na installatie een knarsend geluid maakte. Dat laatste kwam volgens kopers doordat de lagers niet goed werken vanwege roestvorming. Kortom, ze hadden een windturbine die niet de eigenschappen bezat voor een normaal gebruik, aldus de kopers.

De verkoper geeft als verweer dat de beschadiging en de roestvorming oppervlakkig was en dat dit door kopers al was geaccepteerd tijdens de aflevering. Dat erkennen de kopers ook wel. Het knarsende geluid was volgens de verkoper het gevolg van onzorgvuldige installatie. De kopers zouden de windturbine in de modder hebben opgebouwd en daardoor zaten alle onderdelen onder de modder. Er was ook zand in de windturbine gekomen, wat het knarsende geluid veroorzaakte. Bovendien hadden zij de windturbine ook nog niet afgebouwd waardoor hij niet stevig genoeg was.

Risico voor de koper

De kopers lijken vervolgens weinig verweer te voeren. Ook leveren ze geen bewijs van de inwendige roestvorming.

De rechter oordeelt vervolgens dat het omwaaien van de windturbine voor eigen rekening en risico van de kopers komt. Zij hebben deze zelf geïnstalleerd en hebben deze ook niet afgebouwd. Dat de wind er vervolgens ook nog mee aan de haal ging en de windturbine daardoor onbruikbaar werd, was vervolgens het risico dat dus voor eigen rekening moet blijven.

Dat is bijzonder zuur voor deze kopers. Ze hebben een fors bedrag betaald en hebben uiteindelijk niets aan de windturbine. De verkoper daarentegen was vast wel blij met deze wind mee vanuit de rechtspraak!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises