Cornelis Klepper

Juridische regels hebben vaak een wat saai en stoffig imago bij het grote publiek. Wij als advocaten kijken daar heel anders tegenaan, maar dat terzijde. Om te laten zien hoe interessant en dynamisch de advocatuur is, delen we graag bijzondere uitspraken. Deze keer een uitspraak over ijsberen en bouwrecht, waarmee we het begrip ingebrekestelling toelichten.

Het ijsberenverblijf

Een dierentuin gaf opdracht voor de realisatie van een nieuw dierenpark. De hoofdaannemer kreeg o.a. opdracht voor het ontwerp en de realisatie van de buitenverblijven; het maken van de hekken van de buitenverblijven besteedde hij uit aan een onderaannemer. Die ging aan de slag en maakte de hekken. Het betrof hekken om de verblijven van de olifanten, leeuwen, bavianen, nijlpaarden, ijsberen en pelsrobben. Op enig moment hebben de ijsberen zelf (!) de stalen schuif van het hek van hun verblijf open gemaakt en beschadigden daarmee diverse onderdelen van de sluiting.

De claim van de hoofdaannemer

Direct na het incident moest het hekwerk natuurlijk worden gerepareerd. Omdat de onderaannemer nergens te bekennen en onbereikbaar was, liet de hoofdaannemer de schade door een derde partij repareren. De nota stuurde hij naar de onderaannemer. De hoofdaannemer claimt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) de kosten van het herstellen van het ijsberenhek bij de onderaannemer.

Het verweer van de onderaannemer

De onderaannemer bestrijdt echter dat hij onbereikbaar was. Hij was gewoon aan het werk in het aangrenzende bavianenverblijf. Sterker nog: volgens de onderaannemer is met een medewerker van de hoofdaannemer afgesproken dat hij als onderaannemer het ijsberenhek zou nakijken en herstellen waar nodig.

Het oordeel van de RvA

De claim van de hoofdaannemer wordt, door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, om meerdere redenen afgewezen, onder andere omdat de hoofdaannemer de onderaannemer niet officieel in gebreke gesteld heeft. Dat is belangrijk voor deze blog!

De les: ingebrekestelling

Want soms gaat er iets mis tijdens de uitvoering van een project, en moet dat direct worden hersteld. Als opdrachtgever wil je dan het liefst zo snel mogelijk schakelen om vertraging te voorkomen. Deze uitspraak laat maar weer eens zien dat de juridische regels met betrekking tot verzuim en ingebrekestelling niet vergeten moeten worden. Hoe zet je de juiste stappen? Stuur de verantwoordelijke partij een e-mail of brief nadat je het gebrek hebt ontdekt. In die e-mail/brief meldt je: 1) dat het gebrek is geconstateerd; 2) dat herstel moet plaatsvinden; 3) binnen welke (redelijke) termijn het herstel moet plaatsvinden; 4) dat het herstel door een derde plaats zal vinden als de verantwoordelijke partij niet in actie komt. Advies nodig? Neem gerust contact op met een van onze bouwrechtspecialisten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises