Erhard Koekoek

Er ligt huiswerk in het verschiet voor zowel de cliëntenraad als de zorginstelling. Binnen enkele weken komt het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz van de schetstafel. De Wmcz (Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen) zal medio september 2016 via het internet worden geconsulteerd, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt op de voorstellen te reageren. Het valt voor zowel de cliëntenraad als de zorginstelling dus aan te bevelen daarvoor een plek in de agenda vrij te maken en mee te doen aan de tekentafel van de nieuwe Wmcz.

Versterking cliëntenraden

Het nieuwe wetsvoorstel is erop gericht de positie van de cliëntenraad verder te versterken. Uit onderzoek zou blijken dat er niet altijd voldoende oog is voor de consequenties van besluiten voor de cliënt en dat cliënten ook niet altijd zelf voldoende in staat zijn hun wensen te verwoorden op een wijze die aansluit bij de bestuurlijke realiteit.

In de nieuwe Wmcz zal het instemmingsrecht van de cliëntenraad een belangrijker rol gaan spelen. Voor zaken die raken aan de directe leefomgeving van de cliënt komt er een instemmingsrecht. Tevens zal het recht op bekostiging van scholing, facilitering en onafhankelijke (juridische) ondersteuning wettelijk worden vastgelegd. Ook op het terrein van het enquêterecht, het recht op tijdige informatie en de betrokkenheid van de cliëntenraad bij ingrijpende (organisatorische) veranderingen komen er voorstellen van onze wetgever. Zo zal het enquêterecht voor cliëntvertegenwoordigende organen uit het Uitvoeringsbesluit WTZi worden overgeheveld naar de Wmcz.

Kortom, de wijzigingen op tal van belangrijke onderdelen maakt het voor zowel de cliëntenraad als de zorginstelling van belang mee te denken en mee te schrijven aan de nieuwe Wmcz. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz is een mooie aanleiding om als cliëntenraad en zorginstelling met elkaar hierover verder van gedachten te wisselen.

Heeft u vragen over de medezeggenschap van cliëntenraden binnen zorginstellingen? Neem dan contact op met een advocaat van de praktijkgroep Medezeggenschap van BVD advocaten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie