Jaco van den Brink

Het is niemand ontgaan, zeker niet in het onderwijs, dat eind volgende maand de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt.

IK WIL DE BROCHURE OVER PRIVACY IN HET ONDERWIJS AANVRAGEN

Dat vraagt iets van u als bestuur of schoolleider, maar ook van al het personeel. Hoe gaan we op een verantwoorde manier met de gegevens van honderden of (tien)duizenden leerlingen en studenten om?

En, eveneens een belangrijke vraag: hoe voorkomen we dat er energie opgaat aan een ineffectieve papierwinkel?

Binnen BVD advocaten hebben we voor u nagedacht over de nieuwe privacyverordening (AVG) en haar consequenties. Het resultaat daarvan is een korte en handzame brochure: Informatierechten, privacyrechten en straffen in het onderwijs. Deze brochure geeft kort en puntig antwoord op – onder andere – de volgende vragen:

Welke inzagerechten hebben ouders?

  • Mag ik dossiergegevens verstrekken aan extern deskundigen?

  • Hoe lang mag ik dossiers bewaren?

  • Waarvoor moet ik toestemming vragen?

  • Welk beleid m.b.t. foto’s / video’s moet ik voeren?

  • Mag cameratoezicht?

  • Wat moet er in het privacyreglement?

  • Wat is de meldplicht datalekken?

Daarnaast biedt de brochure antwoord op veelvoorkomende (gerelateerde) vragen over informatierechten en sancties; bijvoorbeeld: mag de leerkracht een telefoon afpakken?

Doel van deze brochure is een zo handzaam mogelijke handreiking te bieden, zodat u zich niet verliest in protocollen, maar de tijd en energie gebruikt om (a) uw personeel bewust te maken van het belang van een zorgvuldige omgang met de gegevens, en (b) u bezig te houden met uw eigenlijke drijfveer: goed onderwijs aan de kinderen! Het eerste punt is het belangrijkste middel om de privacy van leerlingen waar nodig te beschermen – zo wijst de praktijk uit. Ook op dit terrein geldt: zet allereerst het kind centraal.

De brochure wordt a.s. donderdag 5 april gepresenteerd op het minisymposium Zorgplichten in het onderwijs. U kunt zich nog aanmelden voor het symposium.

Ik wil de brochure over privacy in het onderwijs aanvragen

Lees meer over de nieuwe AVG

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises