Dico Bogerd

Wat kan je doen als je werknemer in zijn cv liegt over zijn opleidingen en lidmaatschap van een vakvereniging? Kan je dan met terugwerkende kracht de arbeidsovereenkomst vernietigen en het loon terugvorderen? De Hoge Raad oordeelde daar begin februari 2020 over.

Ontslag

In die zaak had een werknemer in zijn cv allerlei lidmaatschappen van specialistenverenigingen en opleidingen vermeld. Na een halfjaar verneemt werkgever dat dit niet klopt ten aanzien van één van de opleidingen/lidmaatschappen. Werkgever besluit daarop de werknemer te ontslaan. 

Vervolgens blijken in de daarop volgende maanden veel meer opgegeven opleidingen/lidmaatschappen niet te kloppen. Werkgever besluit het ontslag terug te draaien en de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk te vernietigen vanwege bedrog. Omdat met een buitengerechtelijke vernietiging de arbeidsovereenkomst eigenlijk nooit bestaan heeft, wil de werkgever het betaalde loon van de werknemer terug hebben. 

De kantonrechter en het hof oordelen vervolgens dat buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst alleen mogelijk is, als de arbeidsovereenkomst geheel inhoudsloos zou zijn geworden door het gepleegde bedrog. 

Hoge Raad over buitengerechtelijke vernietiging

De Hoge Raad oordeelt anders. Als een werknemer bij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst (opzettelijk) onjuiste mededelingen doet of feiten verzwijgt die hij verplicht was mee te delen, is sprake van bedrog en kan de werkgever de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk vernietigen. Het wettelijk stelsel van het ontslagrecht staat daaraan niet in de weg. 

De arbeidsovereenkomst hoeft daarvoor niet (vrijwel) geheel nutteloos te zijn geweest, zoals het Hof aannam. Als de arbeidsovereenkomst voordeel heeft opgeleverd voor de werkgever, kan hier bij de terugbetalingsverplichting wel rekening mee worden gehouden. 

Kortom: bij bedrog over bijvoorbeeld opleiding of lidmaatschap, kan de arbeidsovereenkomst ook buitengerechtelijk worden vernietigd. Het is dan ook mogelijk om (een deel van) het loon terug te vorderen. 

Vragen over hoe je buitengerechtelijk moet vernietigen en in welke situatie? Neem contact op met Dico Bogerd, arbeidsrechtadvocaat te Kampen. 

Lees ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises