Veel beroepen of functies vragen om bepaalde kwaliteiten, een specifieke opleiding of om een zekere werkervaring. Om überhaupt op gesprek te kunnen komen voor een nieuwe baan, zal vaak eerst gevraagd worden een cv op te sturen; solliciteren zonder cv is bijna onmogelijk geworden.

Curriculum vitae

Een curriculum vitae is in feite niets anders dan een samenvatting van je leven. Voor werkgevers een handig instrument om snel een beetje een beeld te kunnen krijgen van iemands achtergrond en ervaringen. Voor de meesten zal het vanzelfsprekend zijn dat je hierin enkel gegevens opneemt die ook daadwerkelijk kloppen. Maar een recente uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem laat zien dat dit ook anders kan.

Duidelijke functievereisten

Een internetbureau had een vacature voor een functie als technisch support medewerker. Als functie-eisen in de vacature werden onder meer een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding gevraagd en minimaal 4 jaar relevante werkervaring in de ICT of bij internetbureaus. De werknemer die uiteindelijk op de functie is aangenomen, stuurde bij zijn sollicitatie een cv mee waaruit bleek dat hij volledig aan de functie-eisen voldeed.

Ontslag op staande voet

Enkele maanden nadat de werknemer aan de slag ging, ontstaan er wat problemen tussen werkgever en werknemer. Uiteindelijk vraagt de werkgever de werknemer om hem zijn diploma’s toe te sturen, referenties te verstrekken en meer informatie en onderbouwingen te geven over zijn gestelde werkverleden. De werknemer weigert dit. Werkgever herhaalt zijn verzoek een aantal keer en na een laatste ultimatum ontslaat hij de werknemer op staande voet, omdat de werknemer volgens hem onder valse voorwendselen aan zijn baan was gekomen.

Bij de rechter bestreed de werknemer dat er in de sollicitatieprocedure over het belang van de Hbo-diploma’s en referenties gesproken was. Daarnaast ontkende hij gezegd te hebben dat hij hierover zou beschikken. Nu werkgever er volgens de rechter niet in slaagde te bewijzen dat dit wel het geval was geweest, kon er volgens de rechter geen dringende reden worden aangenomen. Daarom vernietigde de rechter het ontslag op staande voet.

Goed vertrouwen

Werkgever ging tegen de uitspraak in beroep bij het gerechtshof en kreeg alsnog gelijk. Volgens het gerechtshof is een cv een kerndocument waarop de werkgever in goed vertrouwen mag afgaan. Uit de vacature bleek duidelijk dat er een minimale opleidingseis was voor de functie. Wanneer een werknemer vervolgens aan deze eis niet voldoet, terwijl hij dat wel zo in zijn cv had opgenomen, geeft hij daarmee een dringende reden voor een ontslag. Het hof vond het daarbij ook onwaarschijnlijk dat over diploma’s en referenties in de meerdere sollicitatiegesprekken niet zou zijn gesproken. Werkgever had werknemer al met al terecht op staande voet ontslagen.

Een mooie voorstelling van zaken

De werknemer werd zwaar aangerekend dat hij een loopje nam met de werkelijkheid en zich op zijn cv beter voordeed. Zeker wanneer bepaalde opleiding of ervaring voor een functie vereist is, moet een werkgever ervan uit kunnen gaan dat een werknemer een juiste voorstelling van zaken geeft. Hoewel het hof een duidelijke waarschuwing gaf, betekent deze uitspraak niet dat een werkgever altijd op staande voet kan ontslaan als een werknemer gelogen blijkt te hebben over zijn cv. Alle omstandigheden moeten dan namelijk worden meegewogen, zoals bijvoorbeeld de functie, de lengte van het dienstverband en de vraag of zich eerder voorvallen hebben voorgedaan. Maar duidelijk zal in elk geval zijn dat een vals cv niet onbestraft hoeft te blijven.

Lees ook:

Deel dit artikel

Expertises