Jan Dirk van Vlastuin

Omdat deze vraag vaak aan onze beslagadvocaten wordt gesteld, leg ik in deze bijdrage uit wanneer beslag kan worden gelegd. Daarbij maak ik onderscheid tussen een executoriaal en een conservatoir beslag.

Omdat deze vraag vaak aan onze beslagadvocaten wordt gesteld, leg ik in deze bijdrage uit wanneer beslag kan worden gelegd. Daarbij maak ik onderscheid tussen een executoriaal en een conservatoir beslag.

Executoriaal beslag

Via executoriaal beslag wordt een door de rechter gewezen vonnis ten uitvoer gelegd. De deurwaarder zal de schuldenaar eerst formeel bevel doen om te betalen. Als dat niet gebeurt, kan beslag worden gelegd op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Daaronder vallen niet alleen de inboedel of de auto maar ook het salaris of het spaargeld. Bij beslag op inkomen, krijgt de schuldenaar alleen de zogenaamde beslagvrije voet uitbetaald. De rest wordt via de deurwaarder afgedragen aan de beslaglegger.

Conservatoir beslag

Het woord conservatoir is een oud Nederlands woord dat is afgeleid van het woord conserveren of bewaren. Een conservatoir beslag kan al gelegd worden voordat de rechter uitspraak heeft gedaan in een procedure tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Juist om ervoor te zorgen dat het vermogen van de schuldenaar niet verdwijnt, kan dat beslag voorafgaand aan een procedure worden gelegd. Wel moet daarvoor via een advocaat toestemming worden gevraagd aan de voorzieningenrechter. Als die daarvoor verlof verleent, zal hij daar de voorwaarde aan verbinden dat op korte termijn een procedure wordt ingesteld.

Nader overleg?

Als u wilt nagaan of het verstandig en mogelijk is om conservatoir beslag te laten leggen, kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze beslagadvocaten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises