Jan Dirk van Vlastuin

Op 22 januari 2013 is BSA Zorg B.V. failliet verklaard. Zij exploiteert een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen, onder de namen Villa Zorg en Villa Florence, aan de Kerkewijk 201 te Veenendaal.

De curator, mr. J.D. van Vlastuin van Bouwman Van Dommelen Advocaten te Veenendaal, heeft inmiddels toestemming gekregen van de rechtbank om de huidige activiteiten tot 1 maart 2013 voort te zetten. Tot die datum kan een onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden voor een andere zorgondernemer om deze activiteiten over te nemen.

De verwachting is dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veenendaal op 14 februari 2013 het gemeentelijke beleid met betrekking tot dit soort kleinschalige zorgvoorzieningen zal vaststellen en dat daardoor ook de mogelijkheid ontstaat om het aantal bewoners uit te breiden zodat een economisch verantwoorde exploitatie mogelijk is.

Er zijn daardoor waarschijnlijk goede mogelijkheden voor het continueren van de zorg na 1 maart 2013. In ieder geval kunnen de huidige bewoners tot die datum in de zorgvilla blijven. Dat is een hele rust.

Bouwman Van Dommelen Advocaten
Mr. J.D. van Vlastuin
Nieuweweg 40-42
Postbus 1400
3900 BK  VEENENDAAL
T: (0318) 53 17 93
F: (0318) 53 17 90
E: vanvlastuin@bvd-advocaten.nl

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises