Dico Bogerd

De kantonrechter Den Bosch moest recent oordelen over een situatie waarin een werkneemster na twee jaar ziekte voor lager aantal uren blijft werken. Na verloop van tijd wordt het dienstverband opgezegd. Welk loon geldt dan als basis voor de berekening van de transitievergoeding?

Werkneemster is in dienst van een ziekenhuis. Op 23 juni 2014 wordt zij arbeidsongeschikt en op 23 juni 2016 eindigt de loondoorbetalingsverplichting van werkgever. Per 1 oktober 2016 verricht werkneemster andere werkzaamheden voor gemiddeld 16 uur per week en krijgt zij uitsluitend dit betaald.

Vervolgens vervalt de functie en vraagt werkgever het UWV om toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Het UWV verleent toestemming waarna de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.  

Werkgever vindt dat de transitievergoeding moet worden bepaald op basis van het werk dat werkneemster vanaf 1 oktober 2016 is gaan doen. Werkneemster vindt (uiteraard) dat dit moet op basis van het oorspronkelijke veel hogere loon.

De kantonrechter volgt in deze zaak de werkneemster. De kantonrechter is van oordeel dat de bedongen oorspronkelijke arbeid nog steeds haar oorspronkelijke arbeidsomvang en salaris is en dat op basis daarvan de transitievergoeding moet worden bepaald.

In deze zaak heeft werkgever het - voor zichzelf - niet handig aangepakt. Als de werkzaamheden voor 16 uur per week als haar nieuwe werkzaamheden waren benoemd, dan had de transitievergoeding op basis van het lagere loon kunnen worden berekend. Aangezien het ziekenhuis dat niet heeft gedaan, valt dit in het voordeel van werkneemster uit. 

Meer lezen over transitievergoeding:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises