Moet een goede werknemer zich ook buiten zijn werkomgeving voorbeeldig gedragen? In principe beoordeelt een werkgever zijn personeel alleen op de prestaties op de werkvloer, maar dat betekent niet dat een werkgever in bepaalde gevallen ook niet het gedrag van een werknemer daarbuiten mag laten meewegen. De rechtspraak laat steeds meer voorbeelden zien van ontslagzaken die het gevolg zijn van uitlatingen van werknemers op social media.

Afgelopen voorjaar bevestigde het Gerechtshof Arnhem een uitspraak waarbij een docent geschiedenis werd ontslagen vanwege extremistische uitlatingen op internet en het openlijk sympathiseren met de Nederlandse Volksunie. Het Hof volgde het standpunt van de school dat de publiekelijk gedane uitlatingen niet pasten bij de voorbeeldfunctie van de docent, van wie juist verdraagzaamheid en tolerantie verwacht mag worden. Het Hof nam in zijn overweging mee dat de docent weliswaar extremistische opvattingen mocht hebben, maar vanwege zijn concrete gedrag woog het belang van de school hier zwaarder dan het individuele belang van de werknemer.

Het uitgangspunt blijft natuurlijk dat een werkgever zijn personeel beoordeelt op hun werkzaamheden. Deze uitspraak laat echter wel zien - net als andere recente ontslaggevallen vanwege racistische uitingen, grove beledigingen over de werkgever of het delen van foto’s van de IC-afdeling - dat de werkbeoordeling niet in alle gevallen alleen maar direct op de werkomgeving betrekking hoeft te hebben. Werknemers zijn gewaarschuwd en moeten niet onbedacht alles op internet zetten; werkgevers op hun beurt mogen verwachten dat personeel ook buiten werk om niet alles zomaar naar buiten brengt.

Deze blog is ook gepubliceerd in Bedrijvig Alblasserwaard/Vijfherenlanden

Deel dit artikel

Expertises