Jan Eerbeek

Swissôtel huurt in Amsterdam bedrijfsruimte voor haar hotel/restaurant. Door de corona-maatregelen en door wegvallende omzet is het hotel/restaurant langere tijd gesloten. Tussen Swissôtel en verhuurder zijn daarop onderhandelingen gevoerd over opschorting van de huur.

Swissôtel huurt in Amsterdam bedrijfsruimte voor haar hotel/restaurant. Door de coronamaatregelen en door wegvallende omzet is het hotel/restaurant langere tijd gesloten. Tussen Swissôtel en verhuurder zijn daarop onderhandelingen gevoerd over opschorting van de huur. Er is geen deal bereikt.

De hotelketen start daarom een kort geding en vordert 50% huuropschorting en terugbetaling van 50% van de al betaalde huur (vanaf half maart 2020). De gebruikelijke redenering wordt ook door Swissôtel van stal gehaald: de coronamaatregelen beperken het huurgenot en zijn een onvoorziene omstandigheid.

Verhuurder (Dam Square) meent dat er geen bewijs is voor een financieel nijpende situatie. Ook zou er volgens haar geen gebrek en geen onvoorziene omstandigheid zijn. Dam Square is naar eigen zeggen een 'particuliere huurder' en Swissôtel is van een 'zeer vermogende familie'. Ook betoogt verhuurder dat de cijfers van Swissôtel anders geïnterpreteerd moeten worden.  

Coronacrisis als onvoorziene omstandigheid

De rechtbank Amsterdam deed vorige week uitspraak. De coronacrisis is volgens de rechter wel degelijk een onvoorziene omstandigheid. Niet alleen de sluiting door de coronamaatregelen, maar ook door de wegvallende omzet is een redelijke beslissing geweest: 'nu aangenomen kan worden dat anders de bezettingsgraad in die periode uiterst laag was geweest. (…) Al met al kan worden gezegd dat de coronacrisis voor Swissôtel klemmende gevolgen heeft en dat daardoor de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties ernstig is verstoord'. De verweren van Dam Square worden gepasseerd. Dam Square wordt door de rechter niet als 'kleine speler' gezien. Zij had de redelijke voorstellen van Swissôtel moeten accepteren.

In het vonnis schort de rechtbank de huur voor 50% op vanaf 1 november 2020 tot 1 juni 2021. Dat is beduidend minder dan Swissôtel heeft gevraagd omdat zij blijkbaar pas op 12 oktober 2020 de huur met terugwerkende kracht heeft opgeëist.

Deze recente uitspraak is in lijn met een toenemend aantal uitspraken van rechters die huurkorting toekennen aan huurders die moeten sluiten door de coronamaatregelen. Interessant is ook het feit dat de rechter hier huuropschorting toestaat bij een sluiting die niet gevolg is van een overheidsmaatregel, maar van een wegval van omzet door de coronacrisis.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises