Anje Slootweg

Als hulpverlener zult u langs de zijlijn ongetwijfeld mee krijgen hoe vaak de kinderalimentatie gedoe geeft. Gedoe over omgang en gedoe over alimentatie zijn dé conflicten na echtscheiding.

Als hulpverlener zult u langs de zijlijn ongetwijfeld mee krijgen hoe vaak de kinderalimentatie gedoe geeft. Gedoe over omgang en gedoe over alimentatie zijn dé conflicten na echtscheiding. Uiteraard kan de wetgever niet wegnemen dat over kinderalimentatie discussie ontstaat. Wel is er een wet in aantocht die een paar veelvoorkomende splijtzwammen wegneemt.

Gevolgen van nieuwe relatie voor kinderalimentatie

Op dit moment hebben de keuzes die een ouder maakt op het gebied van relatievorming na scheiding, grote gevolgen voor de kinderalimentatie. Dat is onredelijk en onwenselijk. Ik geef een aantal voorbeelden die gelden voor de huidige situatie:

  1. Moeder hertrouwt: haar nieuwe partner wordt stiefouder van de kinderen en krijgt een onderhoudsplicht. Vader kan om die reden verlaging van de kinderalimentatie verzoeken bij de rechtbank.

  2. Vader hertrouwt: als zijn nieuwe vrouw kinderen heeft, wordt vader voor die kinderen onderhoudsplichtig. Omdat zijn draagkracht daardoor over meer kinderen moet worden verdeeld, kan hij verlaging van de kinderalimentatie verzoeken.

  3. Moeder krijgt nieuwe kinderen: haar draagkracht moet nu over meer kinderen worden verdeeld. Zij kan daarom verhoging verzoeken van de bijdrage van vader.

  4. Vader krijgt nieuwe kinderen: nu moet zijn draagkracht verdeeld worden over meer kinderen. Hij kan verlaging vragen.

De ouder die een verlagings- of verhogingsverzoek op de mat vindt, reageert zonder uitzondering verontwaardigd. Dat is heel begrijpelijk. Want waarom zouden de keuzes die de andere ouder na scheiding maakt op het gebied van relaties, ten koste moeten gaan van deze ouder?

Daar komt bij dat berekeningen met meer dan twee onderhoudsplichtigen buitengewoon complex zijn. En die complexiteit leidt tot nog meer discussie, omdat het advocaten daardoor minder vaak lukt om geschillen samen op te lossen, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Nieuwe wet wordt eerlijker

De wetgever dacht er precies zo over. Daarom ligt er nu een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, die dit soort consequenties wegneemt. Naast een aantal andere aanpassingen, komt de onderhoudsplicht van de stiefouder te vervallen. Er zijn altijd maar twee onderhoudsplichtigen, dat zijn de eigen ouders. Daarnaast houden kinderen uit een eerdere relatie altijd voorrang. Dus een vader die nieuwe kinderen krijgt, kan niet op die grond verlaging van de kinderalimentatie voor zijn eerdere kinderen verzoeken.

De wet ligt al geruime tijd bij de Tweede Kamer. Er is nog geen concreet zicht op de ingangsdatum van deze wet. En terugwerkende kracht zal de wet niet hebben. Dus voorlopig blijft de realiteit nog dat er veel wijzigingsverzoeken zullen zijn als gevolg van latere relatiekeuzes. We moeten het er nog even mee doen.

Lees ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises