Jan Willem van Dommelen

Je schrikt toch weer even van de getallen: één op de vijf mensen die de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezochten, maakte mee dat er (bijna) iets mis ging. Dit gebeurde vooral bij het stellen van een diagnose en het verstrekken van medicijnen.

Je schrikt toch weer even van de getallen: één op de vijf mensen die de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezochten, maakte mee dat er (bijna) iets mis ging. Dit gebeurde vooral bij het stellen van een diagnose en het verstrekken van medicijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna achtduizend mensen.

Van de ziekenhuisbezoekers bij wie echt iets misging, had 22% tijdelijk lichamelijk letsel. 19% zegt psychisch letsel zoals angst of depressieve klachten te hebben gekregen. 16% van de mensen bij wie het misging heeft blijvend lichamelijk letsel overgehouden. Van de ziekenhuisbezoekers bij wie iets bijna misging, heeft een derde hiervan alleen ongemak ervaren. 15% heeft er geen last van gehad.

Gebrekkige communicatie

Het (bijna) misgaan komt vooral door gebrekkige communicatie tussen zorgverleners en met de patiënt. Van de mensen bij wie iets misging, vindt 63% dat de zorgverlener dit had kunnen voorkomen. In het geval dat er bijna iets misging, is dit percentage lager: 49% geeft aan dat de zorgverlener het had kunnen voorkomen. 37% van de mensen bij wie iets bijna misging, zegt dat zij dat hadden kunnen voorkomen. Bij mensen waar iets echt misging is dit 18%.

Het ziekenhuis geeft niet altijd toe

Het ziekenhuis deed niet altijd iets als het (bijna) misging. Als er iets mis ging werd dat in 26% van de gevallen toegegeven. Bij de groep bij wie het bijna misging was dat 13%. Waar er iets bijna misging, is er vaker actie ondernomen om herhaling te voorkomen (11%) vergeleken met gevallen waar er iets echt misging (9%). Maar in een kwart van de gevallen waarin het echt misging is geen actie ondernomen.

Patiënten doen vaak niets

Maar nu komt het: Patiënten deden vaak niets als er iets niet goed ging. 48% van de groep bij wie er iets bijna mis ging, ondernam niets. Een kwart vroeg een gesprek met de zorgverlener aan. 13% diende een klacht of schadeclaim in nadat er iets was mis gegaan.

Gelukkig gaat er ook veel goed in ziekenhuis en de aandacht voor patiëntveiligheid neemt toe. Maar als het misgaat- in 16% houden patiënten blijvend letsel over- is het een kwestie van verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de naaste om de schade die dat opleverde te laten vergoeden. Daar is het ziekenhuis voor verzekerd.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises