Cornelis Klepper

De aannemers in de GWW-sector weten er alles van: tijdens het graven kan gemakkelijk een kabel beschadigd raken. Dat kan bijvoorbeeld doordat de kabel niet op de KLIC-tekening stond vermeld. Wie moet in dat geval de schade dragen? Recent boog de rechter zich nog eens over die vraag. Het antwoord in essentie: als de grondroerder op grond van de uiterlijke kenmerken ter plaatse moest verwachten dat er meer kabels liggen dan op de tekening staan vermeld, dient hij deze kabels eerst te lokaliseren. Doet hij dat niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade.

Graafschade, wat was er aan de hand?

Onder verantwoordelijkheid van de aannemer werden grondroerende werkzaamheden uitgevoerd in Rockanje. De aannemer werkte op het eerste gezicht volgens het boekje. Hij deed een graafmelding en ontving een KLIC-tekening. De kabels en leidingen op de tekening werden gelokaliseerd door proefsleuven te graven. Toch beschadigden een kabel op meerdere plaatsen tijdens het graven. Stedin, de netbeheerder, stelde de aannemer daarvoor aansprakelijk. De schade: € 1.348,99.

Uiterlijke kenmerken op de graaflocatie kunnen leiden tot de plicht om verder onderzoek te doen naar de aanwezigheid van kabels en leidingen

Het verweer van de aannemer

De aannemer verweerde zich tegen de aansprakelijkheid. Volgens hem was de opgetreden schade niet aan hem toe te rekenen. Hij kon er niets aan doen. Immers: de kabel stond niet op de tekening. Hij hoefde de kabel niet te verwachten, en dus niet te zoeken. 

Het oordeel van de rechter

De rechter gaat niet mee in het verweer van de aannemer. Stedin wees in de procedure op de aanwezigheid van lantaarnpalen rondom de graaflocatie. Op de tekening stonden geen voedingskabels voor deze palen getekend. Volgens Stedin moest de aannemer daarom begrijpen dat er wel degelijk kabels in de grond lagen die niet op de tekening vermeld waren. De rechter is het daarmee eens. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak oordeelt de rechter dat uiterlijke kenmerken op de graaflocatie kunnen leiden tot de plicht om verder onderzoek te doen naar de aanwezigheid van kabels en leidingen. Dit was ook zo’n geval. Daarom is de schade wel toerekenbaar aan de aannemer.

De les: aannemer al snel verantwoordelijk bij graafschade

De besproken uitspraak laat nog eens duidelijk zien dat de grondroerder niet gemakkelijk onder aansprakelijkheid uit kan komen wanneer graafschade ontstaat. Als er onduidelijkheid bestaat over het al dan niet aanwezig zijn van kabels of leidingen die niet op de tekening zijn vermeld, dient eerst zorgvuldig onderzoek plaats te vinden. Start de aannemer zonder dit onderzoek te doen, dan is hij aansprakelijk voor eventuele graafschade.

Meer lezen over graafschade

[1] Rechtbank Rotterdam 2 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9265

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises